Euroguidance Studiju ceļvedis Eiropā satur noderīgu praktisku informāciju, kas jāzina jauniešiem un viņu vecākiem, domājot par studijām ārpus Latvijas.

Studiju ceļveža sadaļās atrodama šāda informācija:

  • Dodoties uz ārzemēm – nepieciešamās vīzas un ceļojuma dokumenti, palīdzība dažādās situācijās
  • Studijas ārvalstīs – skaidrojumi par pilna laika studijām un apmaiņas programmām
  • Europass – par Europass dokumentiem, to iegūšanu un lietošanu
  • Nacionālās datu bāzes – saites uz Eiropas valstu studiju programmu katalogiem
  • Valstu katalogs – skaidrojumi par augstākās izglītības diplomiem, studiju valodu, iestāšanās nosacījumiem un pietiekšanās kārtību, nepieciešamo finansējumu, mājokļa atrašanu un noderīgas adreses
  • Jautājumi un atbildes – biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem