Īrija

Augstākā izglītība

Īrijas augstākās izglītības sistēmā izdala vairākus kvalifikāciju līmeņus:

  • NFQ 6 - divu gadu studijas (120 ECTS), kas aptuveni atbilst Latvijas koledžas, jeb pirmā līmeņa augstākās izglītības diplomam.
  • NFQ 7 - „parastā” bakalaura studiju programmas ilgums ir trīs gadi (180 ECTS). NQF 7 līmeņa diploms pārsvarā nedod tiesības studēt maģistrantūrā. Ir jāapgūst „augstākā diploma” studiju programma 60 ECTS apjomā, lai turpinātu studijas maģistra līmenī.
  • NFQ 8 - bakalaura studiju programmas „ar izcilību” ilgums parasti ir trīs vai četri gadi (180-240 ECTS).  Šajā līmenī arī pieejamas „augstākā diploma” studiju programmas, kas ilgst i gadu (60 ECTS) pēc „parastā” bakalaura studijām.
  • NFQ 9 - Maģistra grādu iegūst, turpinot studijas vēl 1-2 gadus , vai arī veicot pētniecisko darbu divu gadu garumā NQF 8 līmeņa. NFQ 9 līmenī piedāvā arī „pēcdiploma” studijas, kas ilgst 1 gadu (60 ECTS), kas netiek uzskatītas par maģistra grādam pielīdzināmām.
  • NFQ 10 - Doktora grādu (PhD) var iegūt pēc maģistra grāda, veicot vismaz trīs gadu ilgus pētniecības darbus. Ir iespējams arī kļūt par doktoru, veicot pētniecisko darbu pēc NFQ 8 līmeņa sasniegšanas piecu-sešu gadu garumā. Augstāko doktora pakāpi piešķir pēc doktora grāda ieguves par īpašiem nopelniem nozares pētniecības un/vai studiju attīstībā.

Valoda

Visus mācību kursus augstākās izglītības iestādēs lasa angļu valodā. Lai studētu Īrijā, ir jābūt labām angļu valodas zināšanām, kuras jāapliecina ar atbilstošiem rezultātiem starptautiski atzītos angļu valodas testos (sk. sadaļu „English Language Requirement”).

Iestāšanās noteikumi

ES valstu studentu uzņemšanas noteikumi ir tādi paši kā īru studentiem. Pamatā tiek vērtēti centralizēto eksāmenu rezultāti un angļu valodas prasmes. Prasības var mainīties gadu no gada, atkarībā no konkursa uz vietu konkrētajā studiju programmā. Precīzu informāciju par iestāšanās noteikumiem var iegūt izvēlētajā augstskolā.

Pieteikšanās

Lielākoties pieteikšanās uz studijām pēc vidusskolas notiek Centralizētās uzņemšanas birojā. Pēdējais pieteikšanās termiņš ir katra gada 1.februāris. Vēlos pieteikumus par paaugstinātu pakalpojuma maksu pieņem līdz 1.maijam. Detalizētu informāciju var iegūt Augstskolu Centralizētās uzņemšanas biroja mājas lapā http://www.cao.ie/index.php.

Uz maģistra līmeņa studijām ir jāpiesakās konkrētās augstskolas uzņemšanas komisijā vai ārējo sakaru daļā. Pieteikšanās termiņi atšķiras gan starp augstskolām, gan vienas augstskolas dažādām programmām.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Precīzu informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības atzīšanu var iegūt Īrijas ENIC/NARIC centrā: https://qhelp.qqi.ie/learners/qualifications-recognition-advice/.

Mācību maksa

Mācību maksa nav jāmaksā, ja students atbilst šādiem kritērijiem:

  • students ir ES pilsonis vai viņam ir piešķirts bēgļa statuss;
  • pēdējo piecu gadu laikā vismaz trīs gadus ir dzīvojis kādā no ES valstīm.

Šie nosacījumi attiecas tikai uz tām programmām un augstskolām, ko Īrijas Izglītības Ministrija apstiprinājusi bezmaksas studijām. Taču, studentam ir jāmaksā ikgadējā administrācijas maksa. Izglītības iestādes nosaka šo maksu, nepārsniedzot valsts noteikto maksimumu. Atbilstoši www.citizensinformation.ie sniegtai informācijai, 2018/2019. akadēmiskajā gadā maksimālā administrācijas maksa ir 3 000 EUR. Studentiem, kuri atkārto studiju gadu, vai kuri jau ir ieguvuši augstāko izglītību kādā citā ES valstī, ir jāmaksā par studijām. Maģistra studiju programmu izmaksas ir dažādas. Ir atsevišķas studiju programmas, kurām studiju maksu sedz no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Dzīvošana un citas izmaksas

Saskaņā ar Īrijas Starptautisko studentu padomes mājaslapā sniegto informāciju, Īrijā students vidēji mācību gadā (9 mēneši) var iztērēt 10 000-15 000 EUR, atkarībā no dzīves vietas. Jārēķinās, ka Dublina ir dārgāka pilsēta nekā citas Īrijas pilsētas. Jārēķinās arī ar izmaksām, kas saistītas ar iedzīves iegādi, ceļošanu ārpus Īrijas.

Apdrošināšana

Pirms ierašanās Īrijā ES pilsoņiem ir nepieciešams izgatavot Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Reģistrētie studenti automātiski tiek apdrošināti pret negadījumiem studiju laikā.

Ārsta apmeklējums Īrijā maksā vidēji 60 EUR, bet studentu poliklīnikās un ārstniecības iestādēs, ar kurām augstskolām ir vienošanās, studentus apkalpo bez maksas. Par medikamentiem, brillēm un zobārstniecības pakalpojumiem ir atsevišķa samaksa, ko nesedz EVAK.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

ES pilsoņiem ir tiesības brīvi uzturēties un pārvietoties Īrijā – nekādas īpašas atļaujas nav nepieciešamas.

Mājokļa atrašana

Vairākumam augstākās izglītības iestāžu ir studentu kopmītnes. Jārēķinās, ka bieži tās ir samērā dārgas. Kopmītnē atsevišķa istaba dzīvoklī ar kopīgu virtuvi, dzīvojamo istabu un vannas istabu, kas jādala 4-8 studentiem maksā apmēram 600 EUR mēnesī bez komunālajiem maksājumiem. Jāņem vērā, ka kopmītnēs par īri jāsamaksā uzreiz par pusgadu uz priekšu. Ir iespējams privāti īrēt istabu, kas maksā ap 300 EUR mēnesī. Puspansijas studentam, dzīvojot ģimenē, būs nodrošinātas brokastis un vakariņas, dažviet arī veļas mazgāšana, turklāt par komunālajiem pakalpojumiem nav jāmaksā atsevišķi. Ir iespēja īrēt arī savu vienistabas dzīvokli, taču tas būs krietni dārgāk (600-1000 EUR mēnesī bez komunālajiem maksājumiem). Vairāk informācijas par mājokļa atrašanu var iegūt Īrijas ārzemju studentu padomē.

(!) Visās augstskolās ir pārstāvis, kurš var palīdzēt mājvietas atrašanā.

Studentu apvienības

Īrijā ir izveidota Nacionālā studentu arodbiedrība (Union of Students in Ireland). Tā sniedz informāciju par veselību, labklājību, atpūtu Īrijā, kā arī atbalstu un palīdzību ārzemju studentiem.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

 

Noderīgas adreses

      Augstskolu centralizētais uzņemšanas birojs
      Central Applications Office
      Tower House, Eglington Street, GALWAY, Ireland
      tālr.: +353 (0)91 509 800
      fakss: +353 (0)91 562 344
      e-ziņojumu lapa: http://www.cao.ie/index.php?page=email 
      mājaslapa: http://www.cao.ie/

      Īrijas Valsts izglītības kvalitātes un kvalifikāciju pārvalde (Īrijas ENIC/NARIC)
      Quality and Qualifications Ireland
      26/27 Denzille Lane, Dublin 2, Ireland
      tālr: +353 1 905 8100
      e-pasts: info@qualrec.ie
      mājaslapa: https://qhelp.qqi.ie/learners/ 

 

Īrijas Augstākās izglītības pārvalde
      Ireland Higher Education Authority/Irish Research Council
      Brooklawn House, Crampton Avenue, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
      tālr.: +353 (0)1  231 7100
      fakss: +353 (0)1  231 7172
      e-pasts: info@hea.ie
      mājas lapa: http://www.hea.ie/
 
      Īrijas ārzemju studentu padome
      Irish Council for International Students
      41 Morehampton Road, DUBLIN 4, Ireland
      tālr.: +353 1 660 5233
      fakss: +353 1 668 2320
      e-pasts: office@icosirl.ie
      mājas lapa: http://www.icosirl.ie/

      Īrijas izglītības starptautiskā pārstāvniecība
      Education in Ireland
      Enterprise Ireland, East Point Business Park, Dublin 3, Ireland
      tālr.: +353 1 7272967
      e-pasts: educationireland@enterprise-ireland.com
      mājaslapa: http://www.educationireland.com 

      Īrijas vēstniecība Latvijā
      Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, Latvija

tālr.: +371 6703 9370
      fakss: +371 6703 9371

mājaslapa: https://www.dfa.ie/irish-embassy/latvia/

 

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

 

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.