Seminārs par “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta īstenošanu

13.12.2016

Šī gada 19., 20., 21. un 22. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē seminārus par “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta īstenošanu. Semināros aicināti piedalīties potenciālie sadarbības partneri – pašvaldību vai pašvaldību apvienību, izglītības pārvalžu un profesionālās izglītības kompetences centru pārstāvji.

Semināru mērķis ir iepazīstināt potenciālos projekta sadarbības partnerus ar projektā plānotajām darbībām un sadarbības mehānismu ar VIAA.


Darba kārtības:
 ?d=63101_Seminara_darba_kartibas.zip
Laiks: no plkst. 11:00 līdz 15:00
Norises vieta:

  • 19., 21. un 22. decembrī: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1., 4. stāva zāle;
  • 20. decembrī: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Z.A.Meierovica bulvārī 16 - 1, 5. stāvs.

Informējam, ka projektā iesaistītajiem pedagogiem karjeras konsultantiem tiks organizēts atsevišķs seminārs par karjeras attīstības atbalsta īstenošanu projekta ietvaros. Prognozējamais semināra norises laiks – 2017.gada februāra sākums. Pedagogi karjeras konsultanti tiks aicināti uz šo semināru individuāli.

Atsevišķi semināri 2017.gada janvārī un februārī tiks organizēti arī projekta sadarbības partneru pārstāvjiem par administratīviem jautājumiem (dokumentu aprite, atskaites u.tml.). Uzaicinājumi uz šo semināru tiks izsūtīti nākamā gada sākumā.

Semināri tiek organizēti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.