VIAA slēdz sadarbības līgumus par Karjeras atbalsta īstenošanu Latvijas skolās

03.03.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šī gada februāra beigās ir uzsākusi sadarbības līgumu parakstīšanu ar novadu pašvaldībām un izglītības pārvaldēm par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Projekta darbības laikā vispārējās izglītības iestādēs Latvijā ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

2017. gada martā plānots turpināt slēgt sadarbības līgumus ar tām pašvaldībām, kuras ir izteikušas vēlmi uzsākt darbības jau 2016./2017. mācību gadā.

Atsevišķas pašvaldības plāno projektā iesaistīties no 2017./2018. mācību gada.

Pirmais līgums parakstīts ar Jelgavas izglītības pārvaldi, kur Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā tiks nodrošināts pedagogs karjeras konsultanta atbalsts ģimnāziju audzēkņiem.

Kopumā projektā plānots sniegt atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam vismaz 328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.