Informatīvs seminārs sadarbības partneriem projektā Karjeras atbalsts

08.03.2017

2017. gada 9., 16., 28. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē informatīvus seminārus koordinatoriem un grāmatvežiem par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” administratīvajiem jautājumiem. 

Semināros aicināti piedalīties sadarbības partneru – pašvaldību vai pašvaldību apvienību, izglītības pārvalžu koordinatori un grāmatveži.

Semināra mērķis ir iepazīstināt projekta sadarbības partneru koordinatorus un grāmatvežus ar projekta izdevumus pamatojošo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu VIAA.

Darba kārtība: ?d=Seminara_dienas_kartiba_9_marts.pdf
Laiks: no plkst. 10.00 līdz 13.00

Norises vieta:

  • 9. un 28. martā: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1., 4. stāva zāle;
  • 16. martā: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Z.A. Meierovica bulvārī 16 - 1, 5. stāvs.

Informējam, ka projektā iesaistītajiem pedagogiem karjeras konsultantiem martā tiks organizēti atsevišķi semināri par karjeras attīstības atbalsta īstenošanu projekta ietvaros.

Semināri tiek organizēti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

VIAA kontaktpersona: Jana Lejiņa, jana.lejina@viaa.gov.lv