Informatīvs seminārs Karjeras atbalsta projektā iesaistītajiem pedagogiem karjeras konsultantiem

10.03.2017

2017. gada 17., 23., 24., 29. un 30. martā, kā arī 5. aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē informatīvus seminārus pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. 

Seminārs plānots kā atbalsts projekta satura jautājumos, tādēļ tajā aicināti piedalīties sadarbības partneru (pašvaldību un pašvaldību apvienību) pedagogi karjeras konsultanti.

Semināra mērķis ir sniegt informatīvu atbalstu pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm, kā arī karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošanu, organizēšanu un īstenošanu.

Darba kārtība: ?d=Seminara_dienas_kartiba_03.2017..pdf
Laiks: no plkst. 11.00 līdz 15.00
Norises vieta: 

  • 17., 23., 24. un 30.martā - VIAA, Vaļņu iela 1., 4. stāva zāle;
  • 29. martā un 5. aprīlī - VIAA, Z.A.Meierovica bulvārī 16-1, 5. stāva zālē.

Informējam, ka sadarbības partneru koordinatoriem un grāmatvežiem martā tiek organizēti atsevišķi semināri par projekta administratīvajiem jautājumiem. Sīkāka informācija.

Semināri notiek ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 645 410 EUR, no kurām ESF finansējums ir 18 398 598 EUR un  valsts budžeta finansējums - 3 246 812 EUR. 

VIAA kontaktpersona: Nora Kalēja, nora.kaleja@viaa.gov.lv