Informatīvs seminārs profesionālās izglītības kompetences centru pārstāvjiem

30.03.2017

2017. gada 4. aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina sadarbības partneru pārstāvjus no profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC) apmeklēt informatīvu semināru par projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” plānotajām darbībām un sadarbības mehānismu ar VIAA.

Seminārā sniegs informatīvu atbalstu projekta koordinatoriem, pedagogiem karjeras konsultantiem un citiem karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītajiem speciālistiem par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm, darbību pamatojošo dokumentāciju un to iesniegšanas kārtību, kā arī iepazīstināt ar karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošanu, organizēšanu un īstenošanu.

Seminārā aicināti piedalīties PIKC pārstāvji - projekta koordinatori, pedagogi karjeras konsultanti, kā arī karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie speciālisti.

Darba kārtība: ?d=Seminara_dienas_kartiba_04.04.2017._PIKC.pdf
Laiks: 2017. gada 4. aprīlis no plkst. 10.00 līdz 14.00
Norises vieta: VIAA, Vaļņu iela 1., 4. stāva zāle

VIAA kontaktpersonas: Nora Kalēja, nora.kaleja@viaa.gov.lv un Līga Kobitjeva, liga.kobitjeva@viaa.gov.lv.