Pedagogi karjeras konsultanti saņem daudzpusīgas papildizglītības iespējas

25.06.2019

Šī gada pavasarī pirmo reizi Latvijā uzsākta unikālas formas papildizglītība – supervīzijas pedagogiem karjeras konsultantiem profesionālu supervizoru vadībā, lai pilnveidotu profesionālo kompetenci sekmīgai karjeras attīstības atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, paaugstinātu pedagogu karjeras konsultantu pašefektivitāti un radītu atbalstošu vidi profesionālai refleksijai. Supervīziju pavasara sesija visu jūniju vēl norisinās nelielās grupās Rīgā, Liepājā, Valmierā, Jelgavā un citur, savukārt rudens sesija plānota septembrī un oktobrī.

2019. gada 9. aprīlī pedagogiem karjeras konsultantiem un karjeras atbalstā iesaistītajiem speciālistiem noslēdzās papildizglītības kursi Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē, lai paaugstinātu kompetenci daudzveidīgos karjeras attīstības atbalsta īstenošanas jautājumos. Apmācības organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centru un tajās kopumā 30 klātienes grupās piedalījās 645 karjeras atbalsta speciālisti.

Pirms  nodarbībām klātienē kursu dalībniekiem e-studiju vidē bija iespēja iepazīties ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem - karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu paraugiem un metodikām. 2018./2019. mācību gada sākumā projekta izmēģinājumskolās aprobētas projektā izstrādātās 100 metodikas. Aprobācijā piedalījās 348 pedagogi karjeras konsultanti, kuri sniedza vērtīgus ierosinājumus metodiku pilnveidošanā.

Papildizglītība notiek ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 645 410 EUR, no kurām ESF finansējums ir 18 398 598 EUR un  valsts budžeta finansējums - 3 246 812 EUR. 

Informācija par projektā sniegto atbalstu pedagogu karjeras konsultantu profesionālajai izaugsmei šeit

Papildu informācija:

Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja
Ināra Punkstiņa
Tālrunis: 67785425 
E-pasts: inara.punkstina@viaa.gov.lv