Diskutē par pedagoga karjeras konsultanta lomu pilnveidotajā mācību saturā

13.02.2020

Šodien Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) notiek seminārs par pedagoga karjeras konsultanta lomu pilnveidotajā mācību saturā un pieejā, lai, sākot ar 2020./2021. mācību gadu, Latvijas skolās īstenotu aktivitātes, kas nodrošina karjeras izglītības iekļaušanu pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā un nodrošinātu individualizētu pieeju katra skolēna karjeras attīstīšanai.

Seminārā izglītības un karjeras atbalsta speciālisti veidos vienotu izpratni, lai stiprinātu pedagoga karjeras konsultanta kā sadarbības uzturētāja starp skolēnu, pedagogiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju lomu, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās, kā arī sniegtu metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu skolēniem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

Pasākuma laikā Skola 2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa dalībniekus iepazīstinās ar pilnveidotā vispārējās izglītības mācību satura un pieejas pamatprincipiem. Savukārt Skola 2030 ekspertu vadībā dalībnieki modelēs skolēna individuālo mācību plānu un pārrunās atbalstu pedagogam, kā arī pedagogu karjeras konsultantu un mācību jomu skolotāju turpmāko sadarbību.

Lielu uzmanību seminārā pievērsīs pedagoga karjeras konsultanta lomai un galvenajām funkcijām pilnveidotā mācību satura īstenošanas procesā. Klātesošie diskutēs par pedagoga karjeras konsultanta lomu skolēnu interešu un vajadzību apzināšanā atbilstoša izglītības piedāvājuma veidošanai skolās, pedagoga karjeras konsultanta un skolotāju sadarbībai, identificējot un attīstot karjeras vadības prasmes pilnveidotajā mācību saturā un  sekojot mācību satura sasaistei ar skolēna turpmākās izglītības un darba ceļam. Īpaši akcentēs pedagoga karjeras konsultanta sniegtā individuālā atbalsta nozīmi vidējā izglītībā, tai skaitā, kopā ar skolēnu veidojot individuālo mācību plānu un modelējot nepieciešamās izmaiņas tajā, mainoties skolēna interesēm un nākotnes plāniem. Semināra noslēgumā plānots lemt par  turpmākās sadarbības iespējām reģionos un semināra satura multiplicēšanu izglītības iestādēs.

Semināru rīko VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas eksperti sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) pārstāvjiem. Tas notiek projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē ESF.