ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana

   Aktuālā informācija   Piezīmes
1.

2016./2017.m.g sadarbības partneri

?d=Partneri_2016_2017.docx Līdz 31.03.2017. noslēgti 52 sadarbības līgumi
2. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 01.07.2017.  ?d=Projekta_progress_01.07.2017.pdf Uzraudzības padomes sēdes (05.07.2017.) prezentācija
3. 2017./2018. m.g sadarbības partneri ?d=Partneri_uz_28_02_2018.docx 2017./2018. m.g. projektā piedalās  93 sadarbības partneri
4. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 31.12.2017. ?d=Uzraudzibas_padomei_Nr.2_17.01.2018..pdf Uzraudzības padomes sēdes (19.01.2018.) prezentācija
5. 2017./2018. m.g. izglītības iestādes ?d=Skolas_2017._2018.xlsx  
6. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 30.06.2018. ?d=Uzraudzibas_padomei_Nr.3_20.07.2018..pdf Uzraudzības padomes sēdes (20.07.2018.) prezentācija
7. 2018./2019. m.g. sadarbības partneri un izglītības iestādes

?d=3865_Sadarbibas_partneri.xlsx

 

?d=66970_Skolas_2018_2019.xlsx

Sadarbības partneri

 

Izglītības iestādes
8. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 31.12.2018.

?d=Projekta_progress_lidz_31.12.2019..pdf

Uzraudzības padomes sēdes (17.01.2019.) prezentācija

9. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 30.06.2019.  ?d=Projekta_progress_lidz_30.06.2019.pdf Uzraudzības padomes sēdes (20.06.2019.) prezentācija
10. 2019./2020. m.g. sadarbības partneri un izglītības iestādes

?d=Sadarbibas_partneri_19_20.xlsx

 

?d=Skolas_2019_2020.xlsx

Sadarbības partneri

 

Izglītības iestādes

11. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 31.12.2019. 

?d=uzraudzibas_sedes_prezentacija_6_15.01.2020.pdf

Uzraudzības padomes sēdes (15.01.2020.) prezentācija
12. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 30.06.2020. ?d=Uzraudzibas_sedes_prezent_06072020.pdf Uzraudzības padomes sēdes (06.07.2020.) prezentācija
13. 2020./2021.m.g. sadarbības partneri un izglītības iestādes

?d=Sadarbibas_partneri_2020_2021.xlsx

 

?d=Skolas_2020_2021.xlsx

Sadarbības partneri

 

Izglītības iestādes