Jaunieši Karjeras nedēļā iepazīstas ar Jelgavas skolām un uzņēmumiem

11.10.2013

10.oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros Jelgavas Amatu vidusskolā jaunieši apmeklēja pasākumu „Nāc un iepazīties ar profesiju”, savukārt Jelgavas Tehnikums piedāvāja aktivitātes „Viss par auto”, kurā jaunieši tika iepazīstināti ar automehāniķa specialitāti un „Profesiju ceļojums”, kura laikā jaunieši piedalīties interaktīva konkursā.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes rīkotajā pasākumu kopumā „Studiju labirints inženierzinātnēs” jauniešiem tika dota iespēja detalizēti iepazīties ar LLU Lauku inženieru fakultātes darbu un apmeklēt Meža, Tehniskās un Informāciju tehnoloģiju fakultāšu laboratorijas.

Šīs dienas noslēgumā noritēja mācību ekskursijas uz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” operatīvās informācijas centru (POIC), poligrāfijas uzņēmumu SIA „Jelgavas tipogrāfija” un A/S "AMO PLANT" un SIA „Signum”.

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU) piedāvāja skolēniem izstaigāt studiju labirintu – apmeklējot vairākas inženierzinātņu fakultātes un to laboratorijas. Atsaucība bija liela, pasākumu apmeklēja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas vidusskolnieki. LLU mācībspēki un paši studenti izrādīja skolēniem laboratorijas un ļāva pašiem praktiski tajās darboties, tāpat informēja par studiju procesu un labprāt atbildēja uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem.

Jelgavas Amatu vidusskola piedāvāja pasākumu „Nāc un iepazīsties ar profesiju”. Šo iespēju – iepazīties ar skolā apgūstamajām profesijām, Karjeras nedēļas ietvaros, dienā izmanto vidēji 100 skolēni no dažādām Jelgavas mācību iestādēm. Jelgavas Amatu vidusskolas skolēni jauniešiem prezentēja savas izvēlētās mācību programmas. Jaunieši iepazīstināja ar komercdarbinieku specialitāti – rādot prezentāciju, ļaujot skolēniem pildīt praktiskos uzdevumus un iepazīstinot ar skolas mācību veikalu. Pēc tam skolēni tika iepazīstināti ar konditora darbu un varēja paši pagatavot cepumus un tos arī nobaudīt. Tāpat skolēnus iepazīstināja ar friziera profesiju mācību frizētavā, metālapstrādes, stilistu un pavāru profesijām, ļaujot aplūkot mācību virtuves un restorāna telpas, šūšanas darbnīcu, kā arī pārējās telpas, kas izveidotas atbilstoši profesiju specifikai.