Notiks konference par mūsdienīgu karjeras attīstības atbalstu

21.03.2016

Šī gada 27. aprīlī Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centru organizē konferenci “Mūsdienīgs karjeras attīstības atbalsts izglītības iestādē – būtība un īstenošanas iespējas”. Piedalīties aicināti pašvaldību pārstāvji, izglītības pārvalžu un iestāžu vadītāji. 

Konferences mērķis ir paplašināt izpratni par daudzveidīga karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanas vajadzībām un iespējām izglītības iestādēs, uzsverot atbildības sadalījumu starp iesaistītajām institūcijām un pedagoga karjeras konsultanta lomu.

Norises laiks: 27.04.2016. plkst. 10:00-15:30
Vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava

Pasākumā ir iecerēts darba grupās diskutēt par ekonomiski izdevīgākajiem karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanas modeļiem dažāda lieluma pašvaldībās.

Konferences noslēguma daļā tiks sniegts ieskats ESF 2014.-2020. darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta īstenošanas plānotajās aktivitātēs, to mērķos un īstenošanas veidos.

Konferences uzdevumi:

  • veidot vienotu izpratni par karjeras attīstības atbalsta pasākumu kopumu un īpaši par karjeras izglītības mērķiem un metodēm tās īstenošanai izglītības iestādēs;
  • veidot izpratni par pedagoga karjeras konsultanta un karjeras konsultanta lomām karjeras attīstības atbalstā un kvalifikācijas prasībām šo lomu veikšanai;
  • veicināt pieredzes apmaiņu par karjeras attīstības atbalsta pašreizējām īstenošanas grūtībām un sasniegumiem reģionālā un nacionālā mērogā;
  • diskutēt par ekonomiski izdevīgākajiem karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanas modeļiem dažāda lieluma pašvaldībās.