Pilnveidoti ieteikumi karjeras izvēles jautājumu integrēšanai klases stundās

24.03.2016

Valsts izglītības satura centrs ir pilnveidojis un aktualizējis metodisko līdzekli “Klases stundu programmas paraugs", kurā ietverti ieteikumi arī tematiskajai grupai "Karjeras izvēle". 

Saturs tematiskajai grupai papildināts ar jaunām tēmām un ieteicamajiem informācijas avotiem.

Klases stundu programmas paraugam ir rekomendējošs raksturs, tas paredzēts izglītības iestāžu 1.-12. klašu audzinātājiem un profesionālās izglītības iestāžu grupu audzinātājiem.

Materiāls pieejams lejupielādei šeit: www.visc.gov.lv.