Informatīvs seminārs par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošanu

12.06.2017

2017. gada 14. un 15. jūnijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē informatīvus seminārus pašvaldību, pašvaldību apvienību un izglītības pārvalžu pārstāvjiem, kas plāno uzsākt dalību projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2017./2018. mācību gadā. 

Seminārs plānots kā atbalsts projekta satura jautājumos. Seminārā sniegs informatīvu atbalstu sadarbības partneru projekta koordinatoriem un pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta ietvaros plānoto karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumu plānošanu un īstenošanu, kā arī par KAA pasākumu plāna veidošanu.


Darba kārtība:
?d=Seminara_dienas_kartiba_06.2017.pdf
Laiks: 2017. gada 14. un 15. jūnijs no plkst. 10.00 līdz 12.00
Norises vieta: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1., 4. stāva zāle

Informējam, ka š.g. augustā tiks organizēti atsevišķi semināri par projekta īstenošanas administratīvajiem jautājumiem sadarbības partneru koordinatoriem un grāmatvežiem.

Semināri notiek ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 645 410 EUR, no kurām ESF finansējums ir 18 398 598 EUR un  valsts budžeta finansējums - 3 246 812 EUR. 

VIAA kontaktpersona: Nora Kalēja, nora.kaleja@viaa.gov.lv