Iespēja pieteikt pretendentus karjeras balvai

28.02.2019

Līdz š.g. 22. martam aicinām izglītības iestādes un citas organizācijas pieteikt pretendentus karjeras balvai “Karjeras lidojums – 2019”, lai izteiktu atzinību tiem speciālistiem, kas darbojas skolu sektorā un kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanā izglītojamiem.

Apbalvojumam var pieteikt personas no vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm un citām organizācijām, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar karjeras attīstības atbalstu izglītojamiem un kuri 2018. gadā ir īstenojuši karjeras attīstības atbalsta aktivitātes vai pasākumus vai sagatavojuši informatīvos vai metodiskos materiālus darbam ar izglītojamiem.

VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Inta Asare uzsver: “Karjeras balvas pasniegšanas mērķis ir izcelt labākos speciālistus un pateikties par nozīmīgo ieguldījumu izglītojamo karjeras atbalstam. Atbalsts karjeras virziena izvēlē izglītojamiem ir ļoti nepieciešams mūsdienu ātri mainīgajā darba pasaulē, lai apzinātu savas vērtības un piemērotu spējas un prasmes darba tirgum.”

Pretendentus iespējams pieteikt trīs nominācijās:

  • Gada cilvēks;
  • Gada pasākums;
  • Gada informatīvais/metodiskais materiāls.

Nolikums: ?d=Nolikums_Karjeras_lidojums_2019.pdf

Pieteikuma veidlapa: ?d=Pretendenta_veidlapa_Karjeras_lidojums_2019.docx

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 22. marts

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu vai skenētā veidā elektroniski uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Labākais katrā nominācijā tiks apbalvots konferences “Līdzsvars dzīvē – līdzsvars karjerā” laikā, kura notiks 12. aprīlī Liepājā.