Seminārā stāstīs par karjeras iespējām mašīnbūves nozarē

04.04.2016, Karjeras atbalsts

Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju un profesionālās izglītības kompetences centru ”Rīgas Valsts tehnikums” aicina iestāžu karjeras speciālistus, dažādu mācību priekšmetu skolotājus pieteikties semināram “Karjeras iespējas mašīnbūves nozarē”.

Lasīt vairāk »

Liepājā notiks seminārs par karjeras iespējām būvniecības nozarē

31.03.2016, Karjeras atbalsts

Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) “Liepājas Valsts tehnikums” 22. aprīlī aicina izglītības iestāžu karjeras speciālistus, dažādu mācību priekšmetu skolotājus kopā ar skolēniem uz semināru “Karjeras iespējas būvniecības nozarē”.

Lasīt vairāk »

Rīko semināru par mehatronisku sistēmu tehniķa karjeru

30.03.2016, Karjeras atbalsts

Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar Valmieras izglītības pārvaldi, profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) "Valmieras tehnikums" un Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru (AHK) aicina iestāžu karjeras speciālistus, dažādu mācību priekšmetu skolotājus kopā ar skolēniem pieteikties semināram “Mehatronisku sistēmu tehniķis - darba iespējas Valmieras reģiona uzņēmumos”.

Lasīt vairāk »

Notiks seminārs par karjeras vadības prasmēm

24.03.2016, Euroguidance

Šī gada 14. aprīlī Euroguidance programma organizē semināru “Karjeras vadības prasmes un to integrēšana kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības saturā”.

Lasīt vairāk »

Pilnveidoti ieteikumi karjeras izvēles jautājumu integrēšanai klases stundās

24.03.2016, Karjeras atbalsts

Valsts izglītības satura centrs ir pilnveidojis un aktualizējis metodisko līdzekli “Klases stundu programmas paraugs", kurā ietverti ieteikumi arī tematiskajai grupai "Karjeras izvēle". 

Lasīt vairāk »

Notiks konference par mūsdienīgu karjeras attīstības atbalstu

21.03.2016, Karjeras atbalsts

Šī gada 27. aprīlī Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centru organizē konferenci “Mūsdienīgs karjeras attīstības atbalsts izglītības iestādē – būtība un īstenošanas iespējas”. Piedalīties aicināti pašvaldību pārstāvji, izglītības pārvalžu un iestāžu vadītāji. 

Lasīt vairāk »

Aicina priekšmetu grupas “māksla” skolotājus apmeklēt semināru par karjeras vadību

16.03.2016, Euroguidance

Euroguidance programma aicina vispārizglītojošo skolu 5. -12. klašu priekšmetu grupas “māksla” skolotājus (literatūra, vizuālā māksla, mūzika, deja) 19. aprīlī uz semināru „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”.

Lasīt vairāk »

Daugavpilī notiks seminārs par karjeru tūrisma un viesmīlības nozarē

10.03.2016, Karjeras atbalsts, Euroguidance

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu un Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru aicina iestāžu karjeras speciālistus un dažādu mācību priekšmetu skolotājus pieteikties semināram “Karjeras iespējas tūrisma un viesmīlības nozarē”, kas norisināsies 14. aprīlī.

Lasīt vairāk »