Izveidotas infografikas par dažādu mācību priekšmetu apguves nepieciešamību

25.08.2016

Ir pieejamas jaunas infografikas sērijā “Mācoties ... priekšmetus, Tu …”. Tās noderēs pedagogiem un karjeras konsultantiem darbā ar skolēniem un veicinās karjeras izglītības integrēšanu mācību priekšmetos.

Infografikās mēģina rast atbildi uz skolēnu vienmēr aktuālo jautājumu: “Kāpēc man jāmācās šis vai tas mācību priekšmets?”

Informatīvajos materiālos nav izdalīts katrs mācību priekšmets atsevišķi, bet apskatītas šādas mācību priekšmetu grupas:

  • “Māksla” (literatūra, vizuālā māksla, mūzika un deja);
  • “Valoda” (latviešu valoda, svešvaloda un mazākumtautību valoda);
  • “Cilvēks un sabiedrība” (Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, sports, psiholoģija, ekonomika, ētika, filozofija, kulturoloģija, politika un tiesības, psiholoģija un veselības mācība);
  • “Tehnoloģiju un zinātņu pamati” (datorika, informātika, bioloģija, dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, ķīmija, matemātika, tehniskā grafika un programmēšanas pamati).

Infografikas atrodamas Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā šeit.