Jauniešiem būs lielākas iespējas izglītības iestādē saņemt karjeras konsultācijas

19.09.2017

Turpmāk izglītības iestādes varēs daudz aktīvāk iesaistīties karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu īstenošanā, nodrošinot jauniešiem karjeras izglītības atbalsta pasākumus - to paredz Izglītības un zinātnes  ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos par Eiropas Sociāla fonda (ESF) atbalstītā karjeras izglītības projekta īstenošanu. Grozījumi šodien, 2017. gada 19. septembrī, apstiprināti valdībā.

Līdz šim daudzas pašvaldības, tajā skaitā pašvaldību apvienības un republikas pilsētas nevarēja projektā piesaistīt atbilstošu pedagogu karjeras konsultantu skaitu, lai nodrošinātu pedagoga karjeras konsultanta darbu nepieciešamajā apmērā. Grozījumi ļaus daudz elastīgāk piemērot projekta nosacījumus un mazinās birokrātiskos šķēršļus vienas slodzes karjeras konsultanta izveidei izglītības iestādē.

ESF ieguldījumu mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam jauniešiem, kuri mācās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Šo pasākumu īstenošanai projektā kopumā pieejams finansējums 23 milj. eiro apjomā (no tiem  ESF  - 19,62 milj. eiro, bet valsts budžets  - 3,46 milj. eiro). Projektu no 2016.gada gada nogales līdz 2020. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC). VISC nodrošina konsultatīvu atbalstu nacionālo profesionālās meistarības konkursu organizēšanā, kā arī atbalstu pašvaldībām, pašvaldību apvienībām un valsts dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Projekta ietvaros papildus karjeras izglītības un karjeras konsultāciju sniegšanai jauniešiem tiek izstrādāti informatīvie un metodiskie materiālu komplekti (tai skaitā e-vidē),  karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāni, kā arī nodrošināta  papildizglītība pedagogiem karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos un organizēti nacionālie profesionālās meistarības konkursi profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.

Līdz šā gada 1.septembrim ir noslēgti  sadarbības līgumi ar 51 pašvaldību  un  Smiltenes tehnikumu, kopumā iesaistot projektā 198 izglītības iestādes. Līdz projekta beigām ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstībai plānots nodrošināt  328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, iesaistot skolas projekta aktivitātēs.

Ar noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 359 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”” var iepazīties MK mājaslapā