Pieaugušo izglītības organizāciju personālam

Sagatavošanās braucieni, tālākizglītība, apmaiņa
Sadarbības un tīklu projekti
Starptasutiskas pieredzes apmaiņa un sadarbība