Baltijas vecāki veido sadarbības tīklu – Latvijā darbojas 7 vecāku izaugsmes centri

06.05.2014

Ar pozitīviem rezultātiem noslēgusies Baltijas vecāku biedrību pieredzes apmaiņas tikšanās, kas 22.-24. aprīlī notika Igaunijā. Tajā piedalījās projekta „Open Parents” partnerorganizācijas „Latvijas vecāku kustība”, „Lietuvas Vecāku forums” un „Igaunijas Vecāku asociācija”, kas aktīvi līdzdarbojas izglītības jomā.

Nozīmīgākais tikšanās ieguvumus ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadarbības izveidošana, kas nākotnē vainagosies „Baltic Open Parents Alliance” attīstīšanā un Eiropas līmeņa projektu virzīšanā. Visas trīs Baltijas valstis vieno līdzīgs izglītības sistēmas pamats, kas slēpj milzīgu izaugsmes potenciālu un vienlaikus nozīmīgu darba lauku aktīviem un progresīviem vecākiem, skolotājiem un citiem izglītības kvalitātes veicinātājiem. Katrā valstī ir labās prakses, kas var noderēt pārējo valstu izglītības situācijas uzlabošanā, tādēļ cieša sadarbība vienotā tīklā, ir labs pamats veiksmīgām pārmaiņām. „Baltic Open Parents Alliance” ir atvērta jauniem dalībniekiem un sadarbības partneriem-skolām, pašvaldībām, organizācijām, jo strādājot kopā, varam virzīties uz priekšu lielākiem soļiem.

„Open Parents” ir Baltijas vecāku izglītošanās un sadarbības projekts, kas tiek līdzfinansēts no „NordPlus Adult” programmas līdzekļiem, un norit divos posmos. Projekta „Open Parents” pirmajā posmā, kas tika īstenots 2012.-2013.gadā, organizatori noskaidroja situāciju vecāku izaugsmes jomā Baltijas un Eiropas mērogā, kā arī apzināja vecākiem aktuālas izglītošanās tēmas. Ņemot vērā dalībnieku svarīgākās intereses, dabiski izveidojās galvenais vecākus apvienojošais elements – veiksmīga sadarbība ar skolu.

”Open parents” otrā posma laikā ir izveidoti septiņi vecāku izaugsmes un atbalsta centri - Aizkrauklē, Carnikavā, Jelgavā, Jaunpiebalgā, Rīgā, Viļakā un Tukumā, kas apvieno ģimenes arī no tuvajiem novadiem. Projekta gaitā visi septiņi jaunizveidotie vecāku centri saņem profesionālu mentoru atbalstu, kā arī mācās personīgo izaugsmi, centru attīstīšanu un savstarpējā atbalsta sniegšanu. Projekta otrais posms noslēgsies jūnijā ar informatīvu pasākumu un dalībnieku ģimeņu nometni.

Vērā ņemams projekta rezultāts ir arī visiem interesentiem brīvi pieejam datu bāze jeb virtuālā bibliotēka http://info.openparents.eu/, kuras mērķis - apkopot Baltijas vecāku labās prakses izglītošanas un sadarbības jomā, ka arī dalīties ar vērtīgiem mācību un informatīviem materiāliem. Ikviens aicināts dalīties ar saviem labajiem piemēriem skolas un ģimeņu sadarbības jomā, lai pozitīvā pieredze ietu plašumā.

Vairāk informācijas par projektu „Open Parents” www.openparents.eu