Nordplus konkursā apstiprināti 395 projekti

04.07.2014

Nordplus valde informē, ka 2014. gada Nordplus projektu konkursā apstiprināti 395 no kopā iesniegtajiem 645 projektiem. To kopējā summa ir 10,5 miljoni eiro, un projektu īstenošanas aktivitātēs būs iesaistītas ne mazāk kā 2834 organizācijas – projektu koordinatori un to partneri.

No Latvijas Jauniešu programmā tika iesniegti 28 projekti, no kuriem apstiprināti 17, Pieaugušo izglītības programmā bija iesniegti 36 projekti, no tiem apstiprināti 11, Horizontālā izglītības programmā iesniegti 5 projekti, no kuriem apstiprināti 3, savukārt Augstākās izglītības programmā projektus kā koordinatori iesniedza 10 augstskolas, no tiem atbalstu saņēma 6 projekti.

Kopējais iesniegto projektu skaits šī gada konkursā bija nedaudz lielāks nekā iepriekšējos gados. Apstiprināto projektu īpatsvars visās piecās apakšprogrammās ir samērā augsts – 60%, taču tas atšķiras katrā apakšprogrammā.

Šobrīd visi projektu iesniedzēji ir informēti par konkursa rezultātiem un ar apstiprināto projektu īstenotājiem tiek slēgti līgumi par projektu īstenošanu.

Informāciju par apstiprinātajiem projektiem var iegūt Nordplus oficiālās interneta vietnes jaunajā sadaļā „Project database”, kur projektus iespējams atlasīt pēc apakšprogrammas, iesniegšanas gada, valsts, iesniedzējinstitūcijas u.tml.

Nordplus programmas projektu konkurss norisinās katru gadu, un interesenti projektus var iesniegt 5 apakšprogrammās – Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, Horizontālā un Ziemeļvalstu valodu. Vairāk informācijas par Nordplus programmu atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā, kā arī Nordplus oficiālajā interneta vietnē www.nordplusonline.org.