Noslēdzies Nordplus projektu konkurss

22.07.2010

Ir noslēdzies Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātais 2010. gada konkurss projektu pieteikumiem Nordplus Ietvarprogrammas apakšprogrammās. Ziemeļu Ministru padomes izveidotās programmas mērķis ir stiprināt sadarbību izglītības jomā starp Dāniju, Igauniju, Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju, atbalstot pedagoģiskā personāla un audzēkņu mobilitāti, projektus un sadarbības tīklus starp izglītības iestādēm un organizācijām.

Konkursa pieteikumus varēja iesniegt Jauniešu programmā, Augstākās izglītības programmā, Pieaugušo izglītības programmā un Nordplus Horizontālajā programmā.

Nordplus Jauniešu programmā 2010. gada prioritāte ir šādās jomās: izglītības kvalitāte, profesionālā izglītība, veselība, pasākumi, kas novērš izglītības nepabeigšanu, uzņēmējdarbība un starpkultūru izglītība. Šajā programmā pieteikumus iesniedza 11 Latvijas iestādes. Finansējumu sadarbības projektu īstenošanai saņems Sporta klubs „Mežaparks”, Grobiņas ģimnāzija, Smiltenes Centra vidusskola, Valmieras dome, Vaiņodes vidusskola, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola, Ķekavas Mūzikas skola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija un Rīgas Juglas vidusskola. Sadarbības partneri šiem projektu īstenotājiem ir no Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Grenlandes, Lietuvas un Igaunijas.

Nordplus Augstākās izglītības programmā 2010. gada konkursa prioritātes ir sadarbības tīklu atjaunināšana un paplašināšana, iesaistot jaunus partnerus, jo īpaši no jaunajām dalībvalstīm, kopēju studiju programmu veidošana, studiju plānu attīstības projekti un kvalitātes nodrošināšana augstākajā izglītībā. Šajā programmā pieteikumus bija iesniegušas deviņas Latvijas augstākās izglītības iestādes. Atbalstu guvuši Vidzemes Augstskolas, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Kristīgās akadēmijas projekti.

Nordplus Pieaugušo programmā prioritātes 2010. gadā ir pieaugušo pamatkompetences un valodu prasmes, prasmju atzīšana un akreditācija, mūsdienu pilsoniskās sabiedrības izaicinājumi (apkārtējās vides problēmu izpratne, klimata jautājumi un uzņēmējdarbība), sociālās kohēzijas stiprināšana izglītībā, uzņēmumu un iestāžu sadarbība pieaugušo izglītībā un apmācībā u.c. No četriem Latvijas organizāciju iesniegtajiem pieteikumiem finansējums piešķirts diviem sadarbības projektiem, kurus īstenos biedrība „Latvijas Sievietes zinātnē” un Latvijas Pašvaldību mācību centrs.

Nordplus Horizontālajā programmā šogad īpašs atbalsts ir starpnozaru sadarbībai jomās un tematos, kas prioritāri trijās nozaru apakšprogrammās, kā arī kvalitātes un jauninājumu attīstīšanai izglītības sistēmās un starpnozaru sadarbībai skolotāju izglītībā un pedagoģisko metožu izveidē. Šajā programmā šogad tika vērtēti pieci Latvijas pieteikumi, no kuriem atbalstu guvuši trīs. Tos īstenos SIA „TA GROUP”, SIA „EKO MEDIA” un Kinoskola.

Visas Nordplus Ietvarprogrammas prioritāte 2010. gadā ir ar klimatu saistītie jautājumi.