Apstiprināti 33 Nordplus programmas projekti

31.05.2019

Ziemeļvalstu Ministru padome izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projektu konkursā Latvijas izglītības iestādes šogad iesniegušas 58 projektu pieteikumus piecās Nordplus apakšprogrammās, no tiem apstiprināti 33 projekti ar kopējo finansējumu 609 167 eiro. Projekti ir vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm, pilnveidojot izglītības sistēmu un ieviešot tajā jauninājumus. 

Jauniešu apakšprogrammā no 17 Latvijas izglītības iestāžu iesniegtajiem projektu pieteikumiem Nordplus programmas komiteja apstiprināja 12 projektus ar kopējo finansējumu 194 549 eiro. Pieaugušo izglītības apakšprogrammā savukārt no 16 iesniegtajiem projektu pieteikumiem no Latvijas ir apstiprināti 6 projekti par kopējo programmas finansējumu 131 430 eiro.

Augstākās izglītības apakšprogrammā atbalstu saņēma 13 projektu pieteikumi no 21 iesniegtā Latvijas pieteikuma ar kopējo finansējumu 200 918 eiro apmērā, bet horizontālajā apakšprogrammā, kas veido saikni starp Jauniešu, Augstākās izglītības un Pieaugušo izglītības apakšprogrammām, šogad uzsāks 2 projektus no 3 iesniegtajiem par kopējo finansējumu 82 270 eiro. Savukārt Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā šogad saņemt 1 pieteikums no Latvijas, kurš neieguva programmas finansējumu.

Kopumā 2019. gadā Nordplus programmas komiteja apstiprināja 374 projektu pieteikumus no 8 valstīm ar kopējo finansējumu vairāk nekā 10 milj. eiro. Informācija par visu programmas dalībvalstu apstiprinātajiem projektiem 2019. gada Nordplus konkursā ir pieejama Nordplus oficiālajā mājaslapā, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas sadaļā Nordplus - konkursu rezultāti. Ar iepriekšējo gadu veiksmīgi īstenotajiem Nordplus projektu pieredzes stāstiem katrā apakšprogrammā var iepazīties šeit.

Nākamo Nordplus programmas projektu konkursu plāno izsludināt 2019. gada 1. novembrī ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 1. februārim. Ikgadējā Nordplus projektu konkursā projektus var iesniegt izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, veidojot sadarbību ar kādu no Baltijas vai Ziemeļvalstīm.

No 2019. gada 1. septembra līdz 1. oktobrim būs iespēja iesniegt projektu pieteikumus sagatavošanas vizītēm Jauniešu, Pieaugušo un Valodu apakšprogrammās. Informācija par Nordplus programmas izsludinātajiem konkursiem tiks publicēta VIAA mājaslapā. VIAA pilda Nordplus nacionālā informācijas biroja funkcijas Latvijā.