Jelgavā notiks seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām

24.09.2019

2019. gada 3. oktobrī plkst. 15:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Jelgavā notiks informatīvais seminārs par Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mobilitātes programmām, kurā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāvji informēs par Nordplus programmas iespējām. 

Seminārā varēs iegūt informāciju par finansiālo atbalstu, ko sniedz dažādas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas veicina sadarbību starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām. Programma Nordplus atbalsta izglītības projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu, savukārt programma “Valsts administrācija” atbalsta ierēdņu un amatpersonu pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai un sadarbības tīklu veidošanai.

Seminārā uzstāsies Daina Mežecka, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece, un Linards Deidulis, VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākais projektu vadītājs.

Semināram iespējams reģistrēties tiešsaistē

Semināru organizē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar VIAA, un to organizē Ziemeļvalstu dienu Jelgavā ietvaros. Šī gada septembrī un oktobrī Ziemeļvalstu vēstniecības Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā organizē Ziemeļvalstu dienas Jelgavā, lai veidotu ciešāku sadarbību ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, stiprinātu reģionālo sadarbību, veidotu regulāru un koordinētu dialogu un rastu iespēju dalīties ar Ziemeļvalstu labās prakses piemēriem.

Ziemeļvalstu dienu Jelgavā programma atrodama www.norden.lv un www.jelgava.lv, bet par programmu Nordplus VIAA mājaslapas sadaļā Par Nordplus