Iespējams pieteikties Nordplus sagatavošanas vizīšu konkursam

27.08.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas līdz 2020. gada 1. oktobrim iesniegt pieteikumus sagatavošanas vizītēm Nordplus "Jauniešu izglītības", "Pieaugušo izglītības" un "Ziemeļvalstu valodu" programmās.

Sagatavošanas vizītes paredzētas, lai tiktos ar potenciālajiem projektu partneriem un uzsāktu projekta plānošanu. Vizīšu laikā sadarbības partneriem ir iespēja vienoties par atbildību sadalīšanu plānotajā projektā un kopīgi strādāt pie 2021. gada projekta iesnieguma sagatavošanas. 2021. gada projektu konkursu plānots izsludināt 2020. gada 1. novembrī. Paredzamais iesniegšanas termiņš - 2021. gada 1. februāris.

Vizītes iespējams pieteikt trīs Nordplus apakšprogrammās:

Visi sagatavošanas vizīšu projektu pieteikumi jāiesniedz angļu valodā līdz 2020. gada 1. oktobrim (ieskaitot), izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu Espresso .

Plānojot sagatavošanas vizīti, jāņem vērā šādi noteikumi:

  1. piedalās ne mazāk kā divas izglītības iestādes/organizācijas no divām dažādām Nordplus programmas valstīm;
  2. maksimālais vizītes ilgums ir piecas dienas, ieskaitot ceļam nepieciešamo laiku;
  3. saskaņā ar likmēm Nordplus programma sagatavošanas vizītēm sedz 100% ceļa un uzturēšanās izdevumus;
  4. uzņemošai institūcijai nekādi izdevumi saistībā ar sagatavošanas vizīti netiek segti;
  5. pieteikumā jāiekļauj detalizēts vizītes darba plāns, kurā jānorāda konkrēti sasniedzamie mērķi attiecībā uz nākotnē plānoto projektu, kā arī īss projekta ieceres apraksts;
  6. sagatavošanas vizīte īstenojama laika posmā no granta piešķiršanas brīža (orientējoši – 2020. gada novembra sākums) līdz 2020./21. mācību gada beigām.

Plašāka informācija par sagatavošanas vizīšu konkursu angļu valodā ir Nordplus programmas mājaslapā. Potenciālie pieteikumu iesniedzēji projekta partnerus var atrast tiešsaistes partneru meklēšanas datu bāzē.

2020. gada 8. septembrī VIAA organizē informatīvu tiešsaistes semināru, kurā detalizētāk informēs par Nordplus sagatavošanas vizīšu konkursu.

Papildu informācija:

Linards Deidulis
VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas 
vecākais projektu vadītājs
E-pasts: linards.deidulis@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67830837, 29554403