Publicēts paziņojums par izmaiņām Nordplus Jauniešu apakšprogrammas projektu īstenošanā

09.09.2020

Nordplus Jauniešu apakšprogrammas galvenais administrators ir publicējis informāciju par izmaiņu saskaņošanas procedūru projektu īstenošanā saistībā ar Covid-19 pandēmijas izraisītajiem ceļošanas ierobežojumiem.  

Paziņojumā norādīts, ka visi šobrīd īstenojamie projekti var koriģēt savus aktivitāšu plānus un pagarināt īstenošanas periodus, kā arī aizstāt mobilitāti un citas starptautiskās aktivitātes ar digitālo mobilitāti un tiešsaistes sanāksmēm. Norādītās izmaiņas ir jāsaskaņo ar Jauniešu apakšprogrammas galveno administratoru. Visi 2020. gadā uzsāktie jauniešu projekti, kuru īstenošanas periods ir no 12 līdz 24 mēnešiem, ir pagarināti par 6 mēnešiem. Izmaksas, kuras saistītas ar atceltajiem avioreisiem, un citi Covid-19 ierobežojumu izraisītie izdevumi pēc saskaņošanas ar galveno administratoru var tikt segti no Nordplus piešķirtā granta.

Paziņojums pieejams Nordplus Jauniešu apakšprogrammas galvenā administratora – Zviedrijas Augstākās izglītības padomes (The Swedesh Council for Higher Education, UHR) mājaslapā

Nordplus Jauniešu apakšprogramma paredzēta pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un vidusskolām. Tā sniedz iespēju īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kas uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, kā arī veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi. Programmā piedalās Ziemeļvalstis un Baltijas valstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.