Nordplus programmā iesniegti 87 projektu pieteikumi

05.02.2020

Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus projektu konkursā 2020. gadam Latvijas izglītības iestādes, organizācijas un uzņēmumi iesnieguši 87 projektu pieteikumus piecās Nordplus apakšprogrammās, ievērojami pārsniedzot 2019. gadā iesniegto projektu skaitu (58).  Kopumā no visām 8 Nordplus programmas dalībvalstīm iesniegti 500 projektu pieteikumi, tādējādi Latvijas organizācijas iesniegušas 17,4% no visiem 2020. gada projektu pieteikumiem.  

2020. gadā īpaši aktīvi Latvijas organizācijas un iestādes pieteikušas projektus Nordplus Jauniešu un Pieaugušo izglītības apakšprogrammās. Jauniešu apakšprogrammā Latvijas pārstāvji iesnieguši 36 projektu pieteikumus (27,3% no visu projektu pieteikumu skaita), savukārt Pieaugušo izglītības apakšprogrammā  - 25 projektu pieteikumus (26,9% no visu projektu pieteikumu skaita). Augstākās izglītības apakšprogrammā iesniegti 18 projektu pieteikumi (8,7%), Horizontālajā apakšprogrammā – 6 projektu pieteikumi (16,7%), Valodu apakšprogrammā – 2 projektu pieteikumi (6,9%).

Nordplus programmas projekti vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, pilnveidojot iesaistīto valstu izglītības sistēmas un ieviešot tajās jauninājumus. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2020. gada maijā. Informācija par visu programmas dalībvalstu apstiprinātajiem projektiem 2020. gada Nordplus konkursā būs pieejama Nordplus oficiālajā mājaslapā, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas sadaļā Nordplus - konkursu rezultāti. Ar iepriekšējo gadu veiksmīgi īstenotajiem Nordplus projektu pieredzes stāstiem katrā apakšprogrammā var iepazīties šeit. VIAA pilda Nordplus nacionālā informācijas biroja funkcijas Latvijā.