Nordplus projektā uzlabo pieaugušo digitālās pamatprasmes

15.11.2019

2019. gadā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums pēc Somijas Pieaugušo Akadēmijas aicinājuma uzsāka Nordplus horizontālās apakšprogrammas projekta „Basic Skills of Digital Age“ realizēšanu, kurā kā sadarbības partneris piedalās arī Viļņas Pieaugušo vidusskola. Projekta galvenā ideja ir digitālo pamatprasmju uzlabošana pieaugušo vidū.

Lasīt vairāk »

Skolotājiem piedāvāti jauni mācību materiāli domāšanas prasmju pilnveidei

22.03.2019

Mācību centrs TA Group sadarbībā ar partneriem no Somijas, Latvijas un Lietuvas realizēja Nordplus horizontālās programmas projektu SMART Learning (Study MAterials as Resources for Thinking-based Learning), kurā izstrādāja modeli, kas ļauj sistemātiski integrēt domāšanas prasmju attīstīšanu mācību stundās. Tā kā jaunu mācību standartu ieviešana ir aktuāls jautājums ne tikai Latvijā un metapriekšmetu kompetences vai caurviju prasmes veidošana ir svarīga vairākiem mūsdienu skolotājiem, projektā bija svarīga pieredzes apmaiņa ar partneriem.

Lasīt vairāk »