LKrA izstrādā augstākās izglītības platformu, aktualizējot migrācijas krīzi

22.11.2019

Latvijas Kristīgā akadēmija (LKrA) regulāri piedalās Nordplus Augstākās izglītības programmas projektos trīs iemeslu dēļ: pirmkārt, starpdisciplinārās pētniecības un studiju programmu fokusējuma uz starpdisciplinaritāti dēļ; otrkārt, lai vienoto EK Eiropas Sociālo programmu salīdzinoši ar Ziemeļvalstīm aktualizētu Baltijas valstu studējošo apziņā; un treškārt, lai veidotu ilgstošas starpaugstskolu sadarbības platformas ar Ziemeļvalstīm.

Lasīt vairāk »

Nordplus projektā Turība izstrādā grāmatu drošības speciālistiem

24.01.2019

2017. gada septembrī Biznesa augstskola Turība uzsāka Nordplus augstākās izglītības programmas sadarbības projekta “Sabiedrības un organizācijas drošības programmu attīstība 2017” realizāciju. Augstskola šo projektu izstrādāja un ieviesa sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti (Lietuva) un Laurea Universitāti (Somija).

Lasīt vairāk »