Cēsu Valsts ģimnāzija veiksmīgi īsteno Nordplus projektu arī pandēmijas laikā

17.11.2020

Nordplus pieredze Cesu valsts gimnazija

2019. gadā Cēsu Valsts ģimnāzija (CVĢ) veiksmīgas sadarbības rezultātā kopā ar projekta partneriem no Torringas ģimnāziju (Dānija), Gēteborgas universitātes (Zviedrija), Borgarholtsskoli vidusskolas (Islande) sagatavoja un iesniedza Nordplus projektu “Foreign language teaching, didactics and motivation” ("Svešvalodu mācīšana, didaktika un motivācija”), kas tika rezultātā apstiprināts un šobrīd tiek īstenots arī pandēmijas laikā.

Lasīt vairāk »

Nordplus projekts uzņēmējdarbības izglītības veicināšanai

03.01.2020

No 2018. gada augusta līdz 2019. gada augustam Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils tehnikums” īstenoja Nordplus programmas Jauniešu apakšprogrammas projektu “Skolotājs – uzņēmējdarbības izglītības atslēga” (“Teacher as a Key to Entrepreneurial Education”, kurā skolotājiem un pedagoģiskajam personālam sniedza iespēju turpināt apmācības, lai attīstītu viņu radošo, uzņēmējdarbību vērstu domāšanu, kā arī attīstītu uzņēmējdarbība prasmes pieredzes apmaiņas rezultātā, kas novestu uz uzņēmējdarbību orientētu izglītību.

Lasīt vairāk »