Nordplus projektā izstrādāta rokasgrāmata darbam ar imigrantiem un bēgļiem

19.10.2017

Nordplus pieaugušo izglītības programmas projektā Latvijas Kristīgā akadēmija ar partneriem no Zviedrijas, Igaunijas un Lietuvas izstrādājusi rokasgrāmatu “SURPRISE: meeting other culture”. Rokasgrāmata paredzēta pieaugušo izglītības darbiniekiem un profesionāļiem, kas strādā ar imigrantiem un bēgļiem.

Latvijas Kristīgo akadēmiju uzrakstīt un pieteikt projektu motivēja Tuvo Austrumu un Āfrikas bēgļu skaita dramatiskais pieaugums 2015. – 2016. gadā, pieaicinot projekta partnerus "Mullsjo Folkhogskola" no Zviedrijas, Free Society Union no Igaunijas un Project management and training center no Lietuvas. Projekts īstenots no 2016. gada septembra līdz 2017. gada septembrim.

Projektā kopīgi izstrādāta metodoloģiska rokasgrāmata, kuru var lietot pieaugušo izglītības un citu palīdzošo profesiju darbinieki. Projekta mājaslapā ir iespējams rokasgrāmatu “SURPRISE: meeting other culture” lejupielādēt.

Projekta laikā īstenotās aktivitātes:

  1. Projekta uzsākšanas konferencē izstrādāts projekta laika rāmis un pārrunāti projekta mājas lapas izveides jautājumi;
  2. Visu partneru tikšanās un bēgļu izmitināšanas centra “Mucenieki” apmeklējums;
  3. Projekta dalībnieku tikšanās un metodoloģiskās rokasgrāmatas struktūras apspriešana;
  4. Projekta dalībnieku vizīte bēgļu izmitināšanas centrā Igaunijā;
  5. Metodoloģiskās rokasgrāmatas satura skicēšana;
  6. Projekta dalībnieku konference tiešsaistē(Skype);
  7. Metodoloģiskās rokasgrāmatas publicēšana (70 lpp., 1500 eksemplāru);
  8. Projekta rezultātu prezentācija;
  9. Rokasgrāmatas izplatīšana un vizīte Mullsjo Tautas augstskolā (Zviedrija).

Projekta rezultātu saglabāšanos ilgtermiņā nodrošina iegūtās pieredzes integrēšana augstskolu sociālā darba mācību programmās (atsevišķs modulis “Kā strādāt ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem”), kā arī Zviedrijas pozitīvās pieredzes izmantošana izglītības darbā.

Vairāk informācijas par projektu un atskatu foto galerijās var atrast projekta mājaslapā