Izstrādās apmācību programmu ziemeļvalstu lauku tūrisma uzņēmējiem

30.10.2019

Latvijas lauku tūrisma asociācija Lauku ceļotājs kopā ar Olustveres servisa un lauku ekonomikas skolu Igaunijā un Norvēģijas lauku tūrisma un vietējās pārtikas ražotāju asociāciju HANEN 2018. gadā uzsāka īstenot Nordplus programmas pieaugušo izglītības projektu “Ilgtspējīgas zināšanas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem lauku tūrismā, stiprinot saikni starp pieaugušo izglītību un profesionālo darbību lauku MVU nozarē”, kuru plānots pabeigt līdz 2020. gada 30. jūnijam. 

Lasīt vairāk »

Noslēdz projekta ieviešanu, iedzīvotājiem piedāvājot mūsdienīgus izziņas materiālus

15.01.2019

2017. gada vasarā bija uzsākts un 2018. gada rudenī pabeigts biedrības KPKC sadarbībā ar Kuldīgas Restaurācijas centru īstenotais vērienīgais Nordplus projekts “Pieaugušo izglītības metožu attīstība, kas nepieciešamas kultūras mantojuma saglabāšanai”. Projekta īstenošanā kopīgi sadarbojās partneri no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas.

Lasīt vairāk »