Standartizē spermas klīnisko analīžu metodes

Rīgas Stradiņa universitātē Latvijas zinātnieki sadarbībā ar kolēģiem no Dānijas gandrīz divus gadus īstenoja projektu „Spermas klīnisko analīžu standartizācijas metožu izpēte optimālai standartizācijas izveidei un izmantošanai Latvijā”, kas turpmāk palīdzēs ārstiem efektīvāk strādāt vīriešu reproduktīvās veselības jomā.

Juris Erenpreiss, RSU vadošais pētnieks un androloģijas laboratorijas vadītājs, projekta vadītājs:

Ideja par šo projektu mums radās, jo klīniskajā praksē bieži nākas saskarties ar situāciju, ka dažādās laboratorijās spermas analīzes veic atšķirīgi, kas ļoti apgrūtina neauglības diagnostiku un ārstēšanu. Līdz ar to, izmantojot labo sadarbību starp Baltijas un Dānijas pētniekiem vīriešu dzimumsistēmas veselības jomā, mēs nolēmām izpētīt šīs situācijas uzlabošanas iespējas.

Rekomendācijas vienotai analīžu veikšanai

Projekta gaitā apkopojām Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Dānijas pieredzi spermas analīžu veikšanā un standartizācijā. 2009. gada maijā mēs sarīkojām arī praktiskas mācības laboratorijas ārstiem no trim Baltijas valstīm, kā arī izstrādājām rekomendācijas spermas analīžu vienotai veikšanai visām laboratorijām, tādējādi uzlabojot neauglības diagnostiku un ārstēšanu. Papildu tam izstrādājām arī jaunu zinātniska pētījuma projektu vīriešu reproduktīvās veselības jomā, ko vēlamies īstenot Baltijas valstīs.

EEZ finanšu instrumenta finansējumu un RSU līdzfinansējumu, kas bija atvēlēts projekta īstenošanai, izmantojām aparatūras un laboratorijas piederumu iegādei (skaitītāji, pipetes), kas nepieciešami spermogrammu veikšanai.

Starptautiska pieredze

Viens no projekta īstenošanas nolūkiem bija pētnieciskās sadarbības attīstība reproduktīvās medicīnas jomā starp trim Baltijas valstīm un Dāniju, tādēļ projektā iesaistījām 33 dalībniekus no visām šīm valstīm.

Par projekta rezultātiem stāstījām Baltijas un Ziemeļvalstu Androloģijas konferencē 2010. gada 10.-11. septembrī Tartu, Igaunijā (Juris Erenpreiss. „Semen analysis standardization workshop in Baltic countries”).

Projekta rezultāti vērsti nākotnē

Balstoties uz pētījuma rezultātiem, esam izveidojuši situācijas aprakstu un rekomendācijas Veselības ministrijai par spermogrammu veikšanu Latvijā. Pētnieku grupa izstrādāja arī metodiskās rekomendācijas spermogrammu veikšanā ārstiem. Kā arī esam izstrādājuši jaunu pētniecisko projektu: „Dzimumhormonu ģenētiskās dažādības ietekme uz spermas kvalitāti jauniem vīriešiem Baltijas valstīs”, kuru paredzēts drīzumā īstenot Igaunijā, Tartu, izmantojot jaunu vīriešu paraugus no visām trim Baltijas valstīm.

Izstrādās metodiskās rekomendācijas jau pašlaik var praktiski izmantot laboratorijās, kas veic spermas analīzes. Manuprāt, galvenais ieguvums ir tas, ka projekta rezultātā ir uzlabojusies neauglības diagnostika un ārstēšana Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. Un cerams, ka uzlabojumi turpināsies ar nākamajiem projektiem.