Ventspils Augstskola attīsta kosmiskās tehnoloģijas

Ventspils Augstskola 2009. – 2010. gadam Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi” ietvaros īstenoja projektu „Pētījums par AIS mikrosatelīta tehnoloģijām, to pielietojumu un būves iespējām Latvijā”.

Karina Krinkele, Ventspils Augstskolas pārstāve:

2008. gadā radās ideja par Latvijas pirmā mikrosatelīta „Venta-1” izveidi un palaišanu kosmosā. Lai saprastu, kādam tieši ir jābūt mikrosatelītam, bija nepieciešams veikt plašu pētījumu par „Venta-1” izmantošanas un būvēšanas iespējām Latvijā. Tā kā viena no galvenajām darbības jomām mikrosatelītam „Venta-1” bija minēta AIS (Automatizētā identifikācijas sistēma), bija nepieciešams sīkāk izpētīt šo sistēmu un tās tālāko izmantojamību Latvijā. Tādēļ projektā paredzējām veikt detalizētu izpēti par AIS mikrosatelīta tehnoloģiju izmantošanas iespējām vides aizsardzībā, kā arī apzināt iespējas būvēt mikrosatelītus Latvijā sadarbībā ar Brēmenes Aerokosmisko Tehnoloģiju institūtu, sniedzot ieguldījumu Latvijas satelīttehnoloģijās profesionālo cilvēkresursu attīstībā un Latvijas vides aizsardzībā.

Projekta īstenošanai mācās no profesionāļiem

Pētījuma veikšanā bija iesaistīti septiņi dalībnieki, tostarp projekta vadītājs un ārzemju eksperts. Projekta ietvaros notika divi komandējuma braucieni uz Brēmenes Aerokosmisko Tehnoloģiju Institūtu Vācijā. Pirmā komandējuma mērķis bija mācīties no industrijas speciālistiem. Brauciena dalībnieki apguva praktiskas iemaņas satelītu konstruēšanā un papildināja teorētiskās zināšanas par satelītu tehnisko aprīkojumu un tā funkcionēšanu. Otrā komandējuma dalībnieku uzdevums bija iepazīt signālu uztveršanas problēmas. Tā laikā projekta dalībnieki precizēja satelīta „Venta-1” mehānisko konstrukciju, izmantotos elektronikas moduļus un to savienojumus.
 
Lai īstenotu projekta aktivitātes, projekta dalībnieki plaši izmantoja tehnisko literatūru par satelītu būvi, satelītu orbītu aprēķiniem, satelītu detaļu specifikāciju, pacēlējraķešu tehniskajām specifikācijām u.c.. Lai varētu izprast AIS tehnoloģiju izmantošanas iespējas Latvijā, projekta īstenotāji intervēja jahtu īpašniekus un Latvijas Kuģniecības pārstāvjus. Lai salīdzinātu dažādas tehnoloģijas, pētnieki izmantoja plaša profila tehnisko literatūru un interneta resursus.

Galvenais ieguvums – zinoši speciālisti

Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir satelītbūves tehnoloģijās izglītoti speciālisti. Pēc projekta beigām pētnieki joprojām veic lietišķus un fundamentālus pētījumus Latvijas satelīttehnoloģiju zinātnē, kā arī izglīto citus pētniekus. Projekts ļāvis uzlabot piecu IZI VSRC speciālistu prasmes satelītbūvē. Tagad šie speciālisti ir iesaistīti arī citos projektos, piemēram, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta „Pārrobežu sadarbības” programmas apakšprojektā „Ventspils un Tartu sadarbība kosmosa tehnoloģiju nozares pētniecībā un apmācībā, „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” u.c., tādējādi papildinot institūta un augstskolas kopējo kompetenci satelīttehnoloģijās.

Rada jaunus informatīvos un mācību materiālus

Pētījuma rezultātā ir sagatavoti informatīvi materiāli par AIS mikrosatelītu izveidi un izmantošanas iespējām, kā arī rīcības stratēģija par satelīttehnoloģiju izmantojamību vides aizsardzībā. Minētie dokumenti ir pirmais solis Latvijas zinātnē kosmosa tehnoloģiju izmantošanai vides aizsardzībā, papildinot lauksaimniecības un vides aizsardzības jomas ar kosmosa tehnoloģiju izmantošanas iespējām, kas varētu veicināt to attīstību.
 
Pētījuma rezultātā izveidots rekomendāciju saraksts lekciju kursa “Satelīta būve” izstrādei Ventspils Augstskolā un informatīvais materiāls minētajam kursam par satelīttehnoloģiju izmantošanu vides aizsardzībā. Izveidoto rekomendāciju saraksts dod iespēju mācīt Latvijas studentus satelītu inženierijā, tādējādi nodrošinot satelīttehnoloģiju speciālistu esamību un palielinot Latvijas zinātnieku kapacitāti satelīttehnoloģiju jomā.

Šobrīd lekciju kurss „Satelīta būve” vēl ir tapšanas stadijā. Taču izstrādātie materiāli var kalpot par labu mācību līdzekli satelīttehnoloģijās ne tikai Ventspils Augstskolas studentiem un pētniekiem, bet arī citiem Latvijas zinātniekiem.

EEZ Akadēmisko pētījumu programma dod lielu ieguldījumu jaunu pētījumu izveidē. Iesaku ikvienam pirms projekta veikšanas pārdomāt topošā projekta aktivitāšu efektivitāti un projekta ieguldījumu Latvijas zinātnē.