Finansējuma iespējas 

Programmas LV05 ietvaros iespējams iegūt finansējumu:

 • stipendijām – studentiem un augstskolu personālam studijām Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā  (finansē EEZ un NFI) – konkurss noslēdzies;
 • pētniecības projektiem starp Latviju un Norvēģiju (finansē NFI) – konkurss ir noslēdzies.
Kopējais finansējums no EEZ un NFI

Kopējais visām programmas dalībvalstīm paredzētais finansējums  ir 1788.5 milj. EUR
No tā:

 • NFI finansējums - 800 milj. EUR
 • EEZ finansējums - 988.5 milj. EUR
Finansējums Latvijai

Finansējums Latvijai 2009.-2014. gada periodam ir 67,48 milj. EUR.
Tas ir par ~ 30% lielāks nekā iepriekšējā 2004.- 2009. gadu periodā. 

EEZ dalībvalstis EEZ piedalās 15 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis: Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Portugāle, Kipra un Malta.
NFI dalībvalstis NFI piedalās 12 ES dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Kipra un Malta.
Ieviešanas dokumenti
 • EEZ un NFI regulas, EEZ un NFI Likums, MK noteikumi, vadlīnijas uc. saistošie dokumenti šeit.

EEZ un NFI gada pārskati

2014: ?d=12757_Annual_Report_2014_LV05.pdf

2015: ?d=7990_Annual_Report_2015_LV05.pdf
2016: ?d=21660_Annual_Report_2016_LV05.pdf

2017: ?d=48297_IZM_Final_report_2017.pdf

Programmas noslēguma izvērtējums

?d=74717_Izvertesanas_zinojums_LV_Final.pdf (Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” izvērtēšanas ziņojums)

No 2004.-2009. gadam tikai īstenoti arī VIAA administrētie EEZ un NFI stipendiju un akadēmisko pētījumu projekti. Vairāk par īstenotajiem projektiem: EEZ un NFI » Konkursi » Apstiprinātie projekti.

Video par EEZ un NFI ieguldījumu pētniecības un mobilitātes attīstībā (2017.g.)

 

Video par EEZ un NFI ieguldījumu pētniecības un mobilitātes attīstībā (2016.g.)


EEZ un NFI 2009.-2014. gadā

Pavisam līdz 2017. gadam tiks ieviestas 7 programmas. Tās ir:

 • Nacionālā klimata politika;
 • NVO fonds;
 • Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana;
 • Pētniecība un Stipendijas;
 • Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā;
 • Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm;
 • Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma.

Vairāk par programmām, atbildīgajām un administrētājiestādēm: www.eeagrants.lv.

Vēsture

1960. gadā tika dibināta Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācija (EBTA), tās mērķis bija sekmēt brīvo tirdzniecību kā līdzekli dalībvalstu izaugsmei, labklājībai, globālās tirdzniecības paplašināšanai un Rietumeiropas valstu ciešākai ekonomiskai sadarbībai. Šobrīd EBTA dalībvalstis ir Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice.

1994. gada 1. janvārī, lai veicinātu  Eiropas valstu ciešāku sadarbību tirdzniecībā, tika izveidota Eiropas Ekonomikas zona (EEZ).

2004. gada 1. maijā, 10 jaunām valstīm iestājoties ES, EEZ 18 kļuva par EEZ 28 valstīm. EEZ  pašlaik veido 25 ES dalībvalstis un trīs EEZ EBTA valstis: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

2009. gada 18. decembrī donorvalstis (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju (EK) par EEZ un NFI ieviešanu plānošanas periodā no 2009. līdz 2014. gadam.

2010. gada 28. jūlijā par minētā atbalsta sniegšanu starp EK un donorvalstīm tika parakstīts līgums.