Stipendiju aktivitāte (EEZ un NFI) - konkurss noslēdzies

Stipendijas saņēmēji un atbalstītās nozares

 

Uz stipendijām var pretendēt gan augstskolu mācībspēki, gan jebkura līmeņa un studiju virziena studenti.

 

Konkursi

Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, izsludinot atklātu projektu iesniegumu konkursu par visu aktivitātei pieejamo finansējumu 1 045 037 eiro apmērā, ko veido NFI līdzfinansējums - 457 560 eiro, EEZ līdzfinansējums – 482 973 eiro apmērā un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 104 504 eiro apmērā. Konkursa dokumenti pieejami šeit.

Dokumenti, kas regulē ieviešanu 

EEZ un NFI regulas, EEZ un NFI Likums, MK noteikumi, vadlīnijas uc. saistošie dokumenti šeit.

Projektu iesniedzēji

Aktivitātē var piedalīties valsts atzītas augstākās izglītības iestādes no Latvijas un Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas, kurām ir derīgas Erasmus Augstākās izglītības harta. Projektu piesaka Latvijas puses, donorvalstu institūcijas (no Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas) piedalās projekta īstenošanā kā projekta partneri. Katra augstākās izglītības iestāde izsludina iekšējo konkursu, kura rezultātā studijām Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Islandē tiek atlasīti studenti un akadēmiskais personāls.

Programmas līdzfinansējuma apmērs

Projekta finansējumu veido programmas līdzfinansējums 100% apmērā.

Stipendiju veidi un mācību ilgums

Stipendijas apjoms un ilgums STUDENTIEM:

  • no Latvijas uz Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu ir 1200 EUR mēnesī;
  • no Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas uz Latviju ir 800 EUR mēnesī;
  • Studiju maksa līdz 1000 EUR personai (izņemot reģistrācijas maksu);
  • Mācību ilgums ir no 3 līdz 11 mēnešiem.


Stipendijas apjoms un ilgums AKADĒMISKAJAM PERSONĀLAM:

  • Mobilitātes ilgums var būt no vienas nedēļas līdz sešām nedēļām;
  • Stipendijas vienai nedēļai - 1600 EUR, divām nedēļām – 1880 EUR, trīs nedēļām – 2160 EUR, četrām nedēļām – 2440 EUR, piecām nedēļām – 2720 EUR, sešām nedēļām – 3000 EUR.
Sadarbības komiteja

Sadarbības komiteja notika 2015. gada aprīlī. Konkursa rezultātā tika apstiprināti 27 projekti 

Apstiprināto projektu saraksts

Skatīt šeit: ?d=Saraksts_LV_stip_apstiprinatie_2610.pdf

Papildu informācija
Kontaktinformācija

Reinis Tralmaks, reinis.tralmaks@viaa.gov.lv; 67830837