Infografikas par Pētniecības aktivitātes rezultātiem

  • Lejupielādēt: ?d=EEZ_un_NFI_istenoto_projektu_rezultatu_infografikas.zip
 

Infografika par Stipendiju aktivitātes rezultātiem

  • Lejupielādēt: ?d=Istenota_EEZ_NFI_projekta_aktivitates_Stipendija_infrografika.pdf
 

Par aktivitāti "Pētniecība", citāti (EN)

  • Lejupielādēt: ?d=EEZ_66544_VIAA_plakats_A0_v2.pdf
 

 Par aktivitāti "Stipendijas" (EN)

  • Lejuplādēt: ?d=Infolapa_Stipendijas.pdf
 

Par aktivitāti "Stipendijas", kopsavilkums (EN)

  • Lejuplādēt: ?d=plaka_ts_Stipendijas.pdf
 

Par aktivitāti "Pētniecība" (EN)

  • Lejuplādēt: ?d=Petnieciba_divlocis_A4_ENG_2015_PRINT.pdf
 

Apstiprinātie projekti aktivitātē "Pētniecība", faktu lapa (EN)

  • Lejuplādēt: ?d=ApstiprinatieProjekti_Petnieciba_Faktu_lapa_A4_PRINT.pdf
 

NFI programma Latvijā, kopsavilkums (EN)

  • Lejuplādēt: ?d=NorwayGrants_ResearchActivity_plakats_A1_841x594_PRINT.pdf

 

 

 
Programma "Pētniecība un stipendijas"
Stipendiju aktivitāte

 

  • Lejuplādēt: ?d=EEZ_stipendijas_divlocis_new.pdf

 

 

     

Programma "Pētniecība un stipendijas"
Pētniecības aktivitāte

 

  • Lejuplādēt: eez_petniecibas_a4_divlocis.pdf?d=files/news/24149/eez_petniecibas_a4_divlocis.pdf