Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēgijas finanšu instruments
(2014.-2021. gada periods)

2019. gada 27. augustā tika parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finansējumu programmas “Pētniecība un izglītība” ieviešanu Latvijā.

Līdz 2024. gada pavasarim programma “Pētniecība un izglītība” sniegs ieguldījumu pētniecībā balstītu zināšanu attīstībā, veicinās reģionālo sadarbību pētniecībā starp trīs Baltijas valstīm un Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu, nodrošinās zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Norvēģijas augstskolu studentiem un personālu, kā arī veicinās skolēnu zināšanu attīstību un karjeras izvēli zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas (STEM) jomās.

Programmas ietvaros tiks atbalstītas trīs jomas – Baltijas pētniecības programma, stipendijas studentu, augstskolu akadēmiskajam un administratīvajam personālam un inovācijas centru izveide Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments (NFI) ir Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas finansiāls atbalsts ar mērķi  novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalstīm. Jaunajā periodā EEZ NFI finansējums ir pieejams 15 ES dalībvalstīm – Latvijai, Igaunijai, Lietuvai, Polijai, Čehijai, Slovākijai, Ungārijai, Slovēnijai, Rumānijai, Bulgārijai, Grieķijai, Spānijai, Portugālei, Kiprai un Maltai. Finanšu instrumentu ieviešana Latvijā notiek kopš 2004. gada.

2017. gada 14. decembrī starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku parakstīti Saprašanās memorandi par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2014. – 2021. gadā, kur Latvijai pieejamais finansējums ir 102,1 milj. EUR, kas ir par 29,15 milj. EUR jeb 40% vairāk nekā 2009. – 2014.gada periodā.

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešana Latvijā notiek programmu veidā un par to atbildīgi būs programmu apsaimniekotāji, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu instrumentu īstenošanu un mērķtiecīgāku atbalstu prioritārajās jomās. Atbilstoši parakstītajiem Saprašanās memorandiem atbalsts būs pieejams vairākās programmās, t.sk. programmā “Pētniecība un izglītība” ar kopējo programmas finansējumu 14,5 milj EUR.  Programma “Pētniecība un izglītība” būs Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā.

Pēc saprašanās memorandu parakstīšanas Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbojoties ar nozaru partneriem un donorvalstu programmas partneriem, izstrādās programmas “Pētniecība un izglītība” koncepciju – saturiskais dokuments, uz kuru pamata donorvalstis sagatavos programmas līgumu, kas tiks divpusēji parakstīts starp Latvijas un donorvalstu pārstāvjiem, formāli uzsākot programmas ieviešanas posmu.

Detalizēta informācija par EEZ NFI oficiālajā mājaslapā.