Iespēja saņemt atbalstu dalībai EEZ un NFI konkursa atklāšanas pasākumā Lietuvā

20.01.2020

2020. gada 5. februārī Viļņā, Lietuvā, notiks Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta “Baltijas Pētniecības programmas” Lietuvas Pētniecības padomes  organizētais konkursa atklāšanas un tīklošanās pasākums, kuram ir iespēja pieteikties pārstāvjiem no Latvijas un saņemt izdevumu kompensāciju. 

Latvijas dalībnieku atlasi izdevumu kompensācijai par dalību pasākumā saskaņā ar atlases nolikuma prasībām veic Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas izdotu rīkojumu. 

Pamatprincipi, lai pretendētu uz izdevumu kompensāciju par dalību pasākumā:

  1. pretendenti ir Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju pārstāvji: doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti, zinātnieki, projektu administratīvais personāls;
  1. pieteikumu izdevumu kompensēšanai var iesniegt doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti, zinātnieki, projektu administrēšanas personāls atbilstoši pieteikuma veidlapai. Vēršam uzmanību, ka iesniedzot pieteikumu, ir nepieciešams institūcijas paraksttiesīgās personas saskaņojums.

Pamatojoties uz pasākuma dalībnieka un VIAA noslēgto līgumu, aģentūra kompensē ceļa un uzturēšanas izdevumus (izņemot dienas naudu) saskaņā ar noteiktajiem limitiem (līdz 200 eiro).

Lai pieteiktos izdevumu kompensācijai:

  1. dalībniekiem jābūt reģistrētiem Lietuvas Pētniecības padomes reģistrā kā pasākuma dalībniekiem (jāaizpilda tiešsaites pieteikums Lietuvas Pētniecības Padomes mājaslapā);
  1. jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa (?d=Pieteikuma_veidlapa_Vilna_05.02.2020.docx) izdevumu kompensācijai VIAA, nosūtot uz info@viaa.gov.lv līdz 2020. gada 29. janvārim.

Plašāka informācija par pasākumu pieejama Lietuvas Zinātnes padomes mājaslapā 

Papildu informācija: 

Andris Šķesters
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
vecākais eksperts
Tālrunis: 67358450
E-pasts: andris.skesters@viaa.gov.lv