Zinātnieki aicināti piedalīties Lietuvas sadarbības projektu konkursā

17.02.2020

Lietuvas Pētniecības padome sadarbībā ar Norvēģijas Zinātnes padomi ir izsludinājusi projektu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu Baltijas pētniecības programmā. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 3. aprīlis plkst.16.00, un tos kā vadošais partneris iesniedz Lietuvas pētniecības organizācijas. 

Projekta finansējuma saņemšanai kopējā sadarbības projektā jāpiedalās pētniecības organizācijām no visām trim Baltijas valstīm un vismaz vienai pētniecības organizācijai no Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas. Detalizēti konkursa noteikumi ir pieejami Lietuvas Pētniecības padomes mājaslapā

Atgādinām, ka 2020. gada 5. februārī Baltijas valstu, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas zinātnieki tikās Viļņā, Lietuvā, lai apspriestu sadarbību kopējos pētniecības projektos Lietuvas pētniecības konkursā. Pasākumā piedalījās 56 zinātnieki, zinātniskā grāda pretendenti, doktoranti un sadarbības projektu vadītāji no Latvijas zinātniskajām institūcijām. Pasākuma prezentācijas pieejamas šeit.

Sadarbības projektus pētniecībā starp trim saņēmējvalstīm – Igauniju, Latviju un Lietuvu un donorvalstīm – Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim. Programmā notiek trīs atklātie konkursi: pirmais Igaunijā (2018), otrais – Lietuvā (2020), trešais – Latvijā (2020). Latvijas pētniecības konkursu Baltijas pētniecības programmā plānots izsludināt 2020. gada otrajā ceturksnī par pētniecības tēmām, kuras publicētas IZM mājaslapā.

Baltijas pētniecības programma ir izcila iespēja veikt apjomīgus pētījumus par tēmām, kas ir nozīmīgas un svarīgas gan Baltijas reģionam, gan Eiropai kopumā, strādāt ar izaicinājumiem, kuru risināšana katrai valstij atsevišķi ir grūti īstenojama, kā arī sagatavot jaunus pētniecības projektu pieteikumus Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmās. Līdz ar to programmas noslēgumā būs izveidojošās ilgtspējīgas partnerības, kas būs ieinteresētas turpināt sadarbību arī ārpus šīs programmas.