EEZ un Norvēģijas granta projekts finansē Zinātnes un inovāciju centra izveidi Ventspilī

24.07.2020

Šodien, 2020. gada 24. jūlijā, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās un Ventspils Digitālā centra direktore Elīna Kroņkalne parakstīja vienošanos par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) finanšu instrumenta programmas projekta īstenošanu, kas paredz izglītības programmu izstrādi bērniem un jauniešiem, kā arī skolotājiem, aprīkojuma nodrošinājumu un interaktīvu izglītojošu aktivitāšu īstenošanu topošajā Zinātnes un inovāciju centrā  Ventspilī.

EEZ/N projektā “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” nākamajos trīs gados paredzēts izstrādāt un īstenot 20 interešu izglītības programmas un dažādus interaktīvus pasākumus, lai nodrošinātu pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu un studentu zināšanu attīstību, kā arī pedagogu kompetenču pilnveidi STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un dabaszinātņu un informācijas tehnoloģiju (IT) jomās. “Šis projekts jau iezīmējas kā nopietns piemērs ilgtspējīgai jauniešu zinātnes centru attīstībai un to lomas nostiprināšanai sabiedrībā. Centrs sniegs iespēju palielināt jauniešu interesi par STEM jomām, līdz ar to es ceru, ka tā izveide piesaistīs dažāda vecuma bērnus un jauniešus, nostiprinot viņu zināšanas un izpratni par karjeras izvēli zinātnes laukā,” teic VIAA direktore Dita Traidās.

Četriem izglītības posmiem – pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai un studentiem -  plānots  izstrādāt 16 programmas tādās jomās kā zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika. Savukārt pedagogu zināšanu pilnveidei un kompetences paaugstināšanai darbā ar bērniem un jauniešiem, pasniedzot STEM mācību priekšmetus, izstrādās četras izglītības programmas. Projekts  nodrošina arī mobilā demonstrēšanas aprīkojuma iegādi interaktīvu praktisko nodarbību un eksperimentu norisei. Projekta laikā tiks izveidotas 12 interaktīvas izglītojošas aktivitātes – tehniski radošās darbnīcas un zinātnes šovi.

Projektā īstenos arī dažādas pieredzes apmaiņas aktivitātes, piemēram, Norvēģijas Bergenas zinātnes centra VilVite darbinieki apmācīs un dalīsies pieredzē ar Ventspils Inovācijas centra darbiniekiem gan interešu izglītības programmu realizācijā, gan jautājumos, kas skar centra ikdienas darbību. Vienlaikus plānots arī izveidot biznesa inkubatoru, biznesa akseleratora programmu un universālas biroja telpas jauno uzņēmēju piesaistei un atbalstam, jaunu darbavietu radīšanai.

Projektu “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” finansē EEZ/N finanšu instrumenta programma “Pētniecība un izglītība”. Tā kopējās izmaksas ir 2 011 676,00 eiro, no kurām  1 538 931,80 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums,  271 576,20 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums, bet  201 168,00 eiro – Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. “Ventspils Digitālais centrs” projektu īstenos ciešā sadarbībā starp projektā iesaistītajiem partneriem - Bergenas zinātnes centru “VilVite” Norvēģijā un Ventspils Augstskolu,  kā arī citiem zinātnes un inovāciju centriem Latvijā. Plānots, ka Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs savu darbu uzsāks 2022. gada janvārī.