VIAA iepazīstina Baltijas pētniecības programmas apstiprināto projektu pārstāvjus ar projektu īstenošanas nosacījumiem

14.05.2021

EEZ Baltijas petniecibas programmas seminars

2021. gada 14. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko informatīvu tiešsaistes semināru Baltijas pētniecības programmas astoņiem apstiprinātajiem projektu īstenotājiem, lai iepazīstinātu ar programmas juridisko ietvaru, projektu īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā publicitātes prasībām. Seminārā piedalās pārstāvji no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Vidzemes Augstskolas. Kā programmas apsaimniekotāji seminārā piedalās arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji.

Seminārā VIAA pārstāvji stāsta par galvenajiem programmas mērķiem un iepazīstina projektu īstenotājus ar projektu īstenošanas laikā piemērojamajiem dokumentiem, projektu īstenošanas nosacījumiem, pārskatiem, tiešsaistes sistēmas lietošanu, , kā arī komunikācijas un publicitātes pasākumu un aktivitāšu organizēšanu atbilstoši programmas prasībām. Visiem astoņiem projektiem kopumā atvēlēti 7 264 540,95 eiro līdz projektu īstenošanas beigām 2024. gadā. Latvijas pētniecības organizācijas projektos veido sadarbību ar partneriem no Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas un Islandes pētniecības institūcijām.

    • Baltijas pētniecības programma ?d=EEZ_Baltijas_p_tniec_bas_programma_14052021.pdf
    • Eiropas Ekonomikas zonas grantu projektu atpazīstamības un publicitātes veidošana ?d=EEZ_grantu_projektu_atpazistamibas_un_publicitates_veidosana_14052021.pdf
    • Izdevumus attaisnojošo dokumentu sagatavošanas vadlīnijas ?d=EEZ_Izdevumus_attaisnojoso_dokumentu_sagatavosanas_vadlinijas.pdf

2020. gada 19. augustā VIAA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) izsludināja pieteikšanos Baltijas pētniecības programmas 3. konkursam Latvijā, ko finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) granti. Latvijas zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas statusam, sadarbībā ar projekta partneriem – pētniecības organizācijām Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā, Igaunijā, Lietuvā, kā arī citām valstīm konkursa pieteikumus varēja iesniegt līdz 2020. gada 19. oktobrim. Konkursā kopumā pētniecības organizācijas iesniedza 81 starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu, kam sekoja vairāku mēnešu projektu izvērtēšana. Savukārt jau 2021. gada 1. maijā īstenošanu uzsāka astoņi projekti no Latvijas.

Baltijas pētniecības programma atbalsta uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību Baltijas valstīs, veidojot pētniecības partnerības ar donorvalstu pētniekiem un zinātniskajām institūcijām. Vienlaikus programma stiprina attiecības ar donorvalstīm politiskā līmenī un Eiropas līmenī kopīgu interešu jomās, kā arī risina dažādus izaicinājumus un problēmas Baltijas un Eiropas Ekonomikas zonas reģionos.

Baltijas pētniecības programma ir viena no programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, ko finansiāli atbalsta EEZ/N granti. Programma veicina Baltijas valstu pētniecības institūciju sadarbību ar Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pētniecības organizācijām. Programmu apsaimnieko IZM, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā, bet VIAA ir programmas ieviesējs un veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli.