Pieaugušo izglītības organizācijām

Svešvalodu mācīšanas un apguves projektu konkurss
Sagatavošanās braucieni, tālākizglītība, apmaiņa
Profesionālā pilnveide
Starptautiska pieredzes apmaiņa un sadarbība
Informācija par izglītības un profesiju iespējām Latvijā