Izsludināta trešā atlases kārta pēcdoktorantūras pētniecības atbalstam

30.04.2019

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātu 3. kārtu pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti, kas nodarbina jaunos zinātniekus, pētniecības pieteikumus var iesniegt līdz 2019. gada 15. jūlijam.

Trešajā atlases kārtā ir paplašināts jauno zinātnieku loks, kuri var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, pēcdoktorantiem ir lielākas iespējas iesaistīties akadēmiskā darbā un attīstīt starptautisko sadarbību pētniecības jomā, kā arī ir mazināts pieteikumu administratīvais slogs. Turpmākajās atlases kārtās pētniecības pieteikumus varēs iesniegt pēcdoktoranti, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas.

Pieejamais finansējums 3. atlases kārtā ir 15,1 milj. eiro, tai skaitā, ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem ir paredzēti 7,5 milj. eiro un ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem – 7,5 milj. eiro, no kuriem 1,5 milj. eiro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts paredzēts fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošanai, tehnoloģisko tiesību aizsardzībai, zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, kompetenču pilnveidošanai, starptautiskajai mobilitātei un tīklošanai, bakalauru, maģistru vai doktoru darbu vadīšanai un recenzēšanai, citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošanai.

Papildus tam atbalsts paredzēts arī sabiedrības informēšanai par pētniecības pieteikuma ietvaros veikto pēcdoktoranta pētījumu, tā norises gaitu un zinātniskajiem rezultātiem. 3. atlases kārtā ir samazināts pēcdoktoranta starptautiskās mobilitātes periods līdz 3 mēnešiem. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka pētniecības pieteikuma īstenošana tiek uzsākta sešu mēnešu laikā pēc pētniecības pieteikuma iesnieguma apstiprināšanas.

Projekts veicina jauno zinātnieku prasmju attīstību un palielina zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir vairāk nekā 64 milj. eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 54,4 milj. eiro, valsts budžeta līdzfinansējums – 6,4 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 3,2 milj. eiro. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.

Detalizētāka informācija par projektu, konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama VIAA mājaslapas sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts » Konkursi

Papildu informācija:

Ineta Kurzemniece
VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas
nodaļas vadītāja
Tālr.: 67814328
E-pasts: ineta.kurzemniece@viaa.gov.lv

Līga Mirlina
VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas nodaļas
vecākā eksperte
Tālr. 67785472
E-pasts: liga.mirlina@viaa.gov.lv.