Ceturtajā kārtā iesniegti 170 pēcdoktorantūras pieteikumi

30.07.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā pēcdoktorantūras pētniecības 4. atlases kārtā ir saņemti 170 pieteikumi, no kuriem 40 ir fundamentālie un 130 rūpnieciskie pētījumi. Šīs kārtas iesniegtajos pieteikumos kā pētnieki ir piesaistīti 45 ārvalstu pēcdoktoranti, to vidū arī Latvijas izcelsmes zinātnieki, kuri ir strādājuši pētniecības institūcijās un/vai ieguvuši doktora grādu ārvalstīs.

 

Apstiprināto pieteikumu finansējuma sadalījums

Iesniegto pieteikumu kopējais finansējums ir 18 682 952,88 eiro, tostarp:

      • fundamentālo pētījumu pieprasītais finansējuma apjoms ir 4 392 962,94 eiro
      • rūpniecisko pētījumu pieprasītais finansējuma apjoms ir 14 289 989,94 eiro.

Ar saimniecisko darbību nesaistīto pieteikumu skaits ir 156, to kopējais finansējums ir 17 186 289,09 eiro. Savukārt ar saimniecisko darbību saistītu pieteikumu skaists ir 14 un to finansējums ir 1 496 663,79 eiro. 

Pētniecības pieteikumus iesniegusi 29 organizācija, no tām 22 - zinātniskās institūcijas un 7 komersanti. Visvairāk pieteikumus iesniegusi Latvijas Universitāte (55 pieteikumi) un Rīgas Tehniskā universitāte (34 pieteikumi).

Iesniegto pētniecības pieteikumu sadalījums viedās specializācijas jomās

Visvairāk pieteikumu ir iesniegti viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā. To kopējais skaits ir 51 pētniecības pieteikumi, no kuriem 10 ir fundamentālie pētījumi un 41 rūpniecisks pētījums. No iesniegtajiem pētījumiem 4 ir komersantu iesniegti. Viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā pieteiktais finansējuma apjoms ir 5 682 419,94 eiro.

Iesniegts 31 pētniecības pieteikums, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā, t.sk., sociālās un humanitārās zinātnēs, no kuriem 14 ir fundamentālie pētījumi un 17 rūpnieciski pētījumi (no tiem 4 komersantu iesniegti).  Izaugsmes prioritāšu pieteikumu finansējuma apjoms ir 3 382 112,14 eiro.

Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomā ir iesniegti 29 pētniecības pieteikumi (visus iesniegušas zinātniskās institūcijas), no kuriem 5 ir fundamentālie pētījumi un 24 rūpnieciski pētījumi. Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomā pieteiktais finansējuma apjoms ir  3 189 040,44 eiro.

Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā iesniegti 27 pētniecības pieteikumi, no kuriem 6 ir fundamentālie pētījumi un 21 rūpnieciski pētījumi (no tiem 1 komersanta iesniegts). Zināšanu-ietilpīgas bioekonomikas jomā pieteiktais finansējuma apjoms ir 2 920 029,32 eiro.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā iesniegts 21 pētniecības pieteikums, no kuriem 4 ir fundamentālie pētījumi un 17 rūpnieciski pētījumi. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā jomā pieteiktais finansējuma apjoms ir 2 319 302,04 eiro.

Viedās enerģētikas jomā iesniegti 9 pētniecības pieteikumi (visus iesniegušas zinātniskās institūcijas), no kuriem 1 ir fundamentālie pētījums un 8 rūpnieciski pētījumi. Viedās enerģētikas jomā pieteiktais finansējuma apjoms ir 1 003 544,10 eiro.

Divi iesniedzēji nav norādījuši viedās specializācijas jomu, bet tie ir bijuši 2 rūpnieciski pētījumi (no tiem 1 komersanta iesniegts). Šo pētījumu pieteiktais finansējuma apjoms ir 186 504,90 eiro.

Pēcdoktorantūras pētniecības 4. atlases kārtas rezultātus plānots paziņot novembrī, kad būs noslēgts pieteikumu administratīvās un zinātniskās kvalitātes vērtēšanas process.