Pēcdoktorantūras programmā trijās atlases kārtās īsteno 275 pētniecības projektus

25.09.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajās pēcdoktorantūras atbalsta programmas pirmajās trijās atlases kārtās īstenoti 275 pētniecības pieteikumi ar kopējo finansējumu 35,5 miljoni eiro. Pirmajā atlases kārtā noslēgti un šobrīd īstenojami ir 132 līgumi, kuru finansējums ir vairāk nekā 17,5 miljoni eiro, un otrajā kārtā – 61 līgumi, kuru finansējums ir 8 miljoni eiro, trešajā atlases kārtā - 82 pētniecības līgumi ar kopēju finansējumu 10 miljoni eiro. Savukārt pēdējā 4. kārtā ir iesniegti 170 pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu 18,7 miljoni. 

Lielākā daļa pirmās kārtas pieteikumu būs noslēgti jau šogad, un VIAA ir apkopojusi informāciju par pētniecības pieteikumu sasniegtajiem rezultātiem. Īstenotie pieteikumi sniedz būtisku ieguldījumu rezultatīvo rādītāju sasniegšanā:

   • jaunas amata vietas
   • pēcdoktorantu kompetenču pilnveide
   • zinātniskie raksti, jauni produkti un tehnoloģijas
   • piesaistīts privātais finansējums, sadarbība ar komersantiem.

Pirmās kārtas pieteikumu realizācijas gaitā ir plānots izveidot 132 jaunas amata vietas, no kurām jau ir izveidotas 118,4 amata vietas, otrajā kārtā plānots izveidot 61 amata vietas, no kurām jau ir izveidotas 32 amata vietas, trešajā kārtā plānotas 29 jaunas amata vietas, no kurām jau izveidotas 5 amata vietas, un plānota 53 pēcdoktorantu kompetenču pilnveide, kura jau īstenota 6 projektos.

Pirmās kārtas pieteikumu īstenošanas gaitā plānots publicēt 513 zinātniskos rakstus, tostarp jau publicēti 363 raksti un iesniegti publicēšanai 66 raksti. Otrajā kārtā plānots publicēt 208 rakstus, tostarp jau ir publicēts 41 raksts un 8 raksti iesniegti publicēšanai. Trešajā kārtā ir plānoti 322 raksti, pagaidām publicēti 5 raksti, jo 3. kārtas projektu īstenošana uzsākta tikai šī gada sākumā.

Liela daļa no zinātniskajiem rakstiem ir indeksēti arī starptautiskās zinātnisko rakstu datu bāzēs. No kopumā 409 zinātniskajiem rakstiem 169 raksti ir publicēti krājumos, kuri indeksēti datu bāzē Web of Science, 222 – krājumos, kas indeksēti datu bāzē Scopus. Daļa no rakstiem ir indeksēti abās datu bāzēs.

 

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde arī ir viens no nozīmīgiem pētniecības pieteikumu rezultātiem, kas sniedz ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā. Pirmās kārtas pieteikumu īstenošanas gaitā ir paredzēta 94 jaunu produktu un tehnoloģija izstrāde, otrajā kārtā – 22, trešajā kārtā - 39. Kopumā pagaidām izstrādāti 28 jauni produkti un tehnoloģijas, jo to izstrāde plānota projektu noslēguma periodā.

Pirmās kārtas projektos ir plānota sadarbība ar 18 komersantiem, no kuriem 16 jau ir piesaistīti projektu īstenošanā, otrās kārtas projektos notiks sadarbība ar 9 komersantiem un ar 2 komersantiem jau ir uzsākta sadarbība, trešās kārtas projektos notiks sadarbība ar 37 komersantiem un ar 1 komersantu jau ir uzsākta sadarbība. Pirmās atlases kārtas projektiem plānots piesaistīt privāto finansējumu 280 tūkstošu eiro apmērā un otrajā – 190 tūkstošu eiro apmērā, trešajā kārtā – 326 tūkstošu eiro apmērā. Šobrīd privātais finansējums pirmajā atlases kārtā piesaistīts 213 tūkstošu eiro apmērā, otrajā kārtā – 66 tūkstoši eiro, trešajā kārtā – 21 tūkstotis eiro.

Pēdējās ceturtās atlases kārtas pieteikumus plānots izvērtēt 2020. gada novembrī un to īstenošanu plānots uzsākt nākamā gada sākumā. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu piešķir, lai attīstītu jauno zinātnieku prasmes un palielinātu zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī, lai veicinātu pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu. 

Papildu informācija:

Līga Mirlina
VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas nodaļas
vecākā eksperte
E-pasts: liga.mirlina@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67785472