Turpinās pēcdoktorantūras 1. un 2. kārtu gala un vidusposmu ziņojumu zinātniskā vērtēšana

25.02.2021

virietis uzvalka tur rokas pildpalvu un skatas dokumentus

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šobrīd turpina organizēt 2020. gada vidū uzsākto 1. un 2. atlases kārtu pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu gala un vidusposmu ziņojumu zinātnisko vērtēšanu un apkopot to rezultātus. Pētniecības pieteikumu noslēguma termiņu datumi vidusposmu un gala atskaišu iesniegšanas datumi atšķiras, ņemot vērā pētniecības pieteikumu dažādos uzsākšanas datumus, kā arī iespējamos pētniecības pieteikuma pārtraukšanas iemeslus.

1. un 2. atlases kārtā vidusposma izvērtēšanai bija izvirzīti 195 pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumi. Starp tiem ir 132 1. atlases kārtas pieteikumi un 63 2. atlases kārtas pieteikumi. Līdz vidusposma atskaites zinātniskai izvērtēšanas norisei, saskaņā ar Ministru Kabineta (MK) noteikumu Nr. 50 noteikto kārtību, bija pārtraukti 3 līgumi - viens 1. atlases kārtas pētniecības pieteikuma līgums un divi 2. atlases kārtas pētniecības pieteikumu līgumi.

Abās kārtās pašlaik ir tādi pētniecības pieteikumi, kuru vidusposma zinātniskie vērtējumi vēl tiek gaidīti, kamēr 5 pieteikumu vidusposmu atskaites 2. atlases kārtas tiks iesniegtas 2021. gada laikā. Viens 2. atlases kārtas pētniecības pieteikuma īstenošanas līgums bija lauzts neilgi pēc vidusposma atskaites iesniegšanas.

Apmēram 47% jeb 60 1. atlases kārtas pētniecības pieteikumu ir saņēmuši gala zinātnisko vērtējumu, vairāk nekā 90% no pašreiz izvērtētajiem pieteikumiem ir ieguvuši pozitīvu novērtējumu (virs 65%). 100% novērtējumu līdz šim ir ieguvuši 8 pētniecības pieteikumi.

Pašreiz gala vērtēšanai jau ir iesniegti 43 pētniecības pieteikumu zinātniskās gala atskaites, vēl 21 pētniecības pieteikuma gala atskaite būs iesniegta 2021. gadā, savukārt vēl 5 – 2022. gadā. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 50 noteiktai kārtībai bija lauzti trīs 1. atlases kārtas pētniecības pieteikumu līgumi.

Pētniecības pieteikumu īstenošanas progresu vērtē Eiropas Komisijas ekspertu datu bāzē iekļauti ārvalstu eksperti, balstoties uz 3 kritērijiem: zinātniskā kvalitāte, sociālekonomiskā ietekme un pētniecības pieteikuma īstenošanas kvalitāte.