VIAA atbalsta pēcdoktorantu virtuālās mobilitātes īstenošanas iespējas pandēmijas laikā

03.12.2020

PostDoc virtualas mobilitates Covid-19 laika

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) ir izvērtējusi iespējamo rīcību pētniecības pieteikumu ārvalstu mobilitāšu īstenošanā un rezultātu sasniegšanā, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra norādījumus par ceļošanas nosacījumiem un Ministru kabineta ieteikumus epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, un kopā atbalstīja dažādu risinājumu ieviešanu pētniecisko pieteikumu izpildes veicināšanai. 

Lasīt vairāk »

Taps video sižeti par pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu rezultātiem

30.10.2020

PostDoc video sizeti Izzinas impulss LTV1

Līdz 2020. gada beigām Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar producentu apvienību K2 Production radīs piecus informatīvus video sižetus par pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu rezultātiem. Video sižeti taps ar Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas atbalstu, un tie būs pieejami arī portālā Delfi.lv.

Lasīt vairāk »

Pēcdoktorantūras programmā trijās atlases kārtās īsteno 275 pētniecības projektus

25.09.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajās pēcdoktorantūras atbalsta programmas pirmajās trijās atlases kārtās īstenoti 275 pētniecības pieteikumi ar kopējo finansējumu 35,5 miljoni eiro. Pirmajā atlases kārtā noslēgti un šobrīd īstenojami ir 132 līgumi, kuru finansējums ir vairāk nekā 17,5 miljoni eiro, un otrajā kārtā – 61 līgumi, kuru finansējums ir 8 miljoni eiro, trešajā atlases kārtā - 82 pētniecības līgumi ar kopēju finansējumu 10 miljoni eiro. Savukārt pēdējā 4. kārtā ir iesniegti 170 pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu 18,7 miljoni. 

Lasīt vairāk »

Četrās kārtās iesniegti 759 pēcdoktorantūras pieteikumi

31.08.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apkopojusi iesniegto pieteikuma statistiku visās četrās pēcdoktorantūras pētniecības atlases kārtās. Kopumā saņemti 759 pieteikumi ar kopējo finansējumu 96,7 miljoni eiro. 

Lasīt vairāk »

Ceturtajā kārtā iesniegti 170 pēcdoktorantūras pieteikumi

30.07.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā pēcdoktorantūras pētniecības 4. atlases kārtā ir saņemti 170 pieteikumi, no kuriem 40 ir fundamentālie un 130 rūpnieciskie pētījumi. Šīs kārtas iesniegtajos pieteikumos kā pētnieki ir piesaistīti 45 ārvalstu pēcdoktoranti, to vidū arī Latvijas izcelsmes zinātnieki, kuri ir strādājuši pētniecības institūcijās un/vai ieguvuši doktora grādu ārvalstīs.

Lasīt vairāk »

Uzsākta pēcdoktorantūras pirmās kārtas pētniecības pieteikumu noslēguma vērtēšana

29.06.2020

2020. gada jūnijā ir uzsākts pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 1. kārtas projektu īstenošanas rezultātu izvērtējums. Pētniecības pieteikuma noslēguma zinātniskās kvalitātes vērtēšana notiek, lai novērtētu pētniecības pieteikumu sasniegtos mērķus un rezultātus, kā arī to zinātnisko kvalitāti. 

Lasīt vairāk »

Tiešsaistes vebināros informēs par pēcdoktorantūras 4. atlases kārtu un 3.kārtas īstenošanu

27.05.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko informatīvus vebinārus par pieteikumu sagatavošanu Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas 4. kārtā un par 3. kārtas pieteikumu īstenošanu.

Lasīt vairāk »

Precizēts pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta ceturtās atlases kārtas nolikums

22.05.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka 2020. gada 21. maijā ir apstiprināts papildinātais Pēcdoktorantūras programmas 4. kārtas atlases nolikums. Tajā noteikts, ka 4. atlases kārtā atbalstāmi pētniecības pieteikumi, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā. 

Lasīt vairāk »