Informācijas sistēma ir pieejama gan pēcdoktorantiem, gan pētniecības pieteikumu iesniedzējinstitūciju administratīvajam personālam un vadībai.

Sistēmā ir iespēja 

  • sagatavot un iesniegt pētniecības pieteikumus;
  • veikt projekta īstenošanas dokumentācijas – maksājumu pieprasījumu, pārskatu u.c. dokumentu – iesniegšanu.


Informācijas sistēma pieejama saitē šeit.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta informācijas sistēmas lietošana: ?d=8490_POSTDOC_informacija_sistemas_lietosana.ppt
Prezentācija par maksājumu pieprasījumu iesniegšanu POSTDOC informācijas sistēmā: ?d=POSTDOC_informacijas_sistema_MP_19.01.ppt
Līgums par POSTDOC informācijas sistēmas lietošanu: ?d=POSTDOC_sistemas_lietosanas_ligums_VIAA_2020.docx

Lai piekļūtu informācijas sistēmai, nepieciešams aizpildīt līgumu, to parakstīt un iesniegt VIAA. Pēc līguma abpusējas parakstīšanas zinātniskajām institūcijām un komersantiem tiks piešķirta informācijas sistēmas pieejas parole.