Senioriem

Informācija par izglītības iespējām Latvijā
Mācības pieaugušajiem un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
Sagatavošanās braucieni, tālākizglītība, apmaiņa
Starptautiski pieaugušo izglītības organizāciju sadarbības projekti